xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Status på influenzavacciner

Der har i år været ekstraordinær stor efterspørgsel efter at blive vaccineret mod influenza. Derfor har Sundhedsstyrelsen henstillet til, at de resterende influenzavacciner skal forbeholdes målgrupperne for det gratis influenzavaccinationsprogram.

10 NOV 2020

Sundhedsstyrelsen skrev i oktober til regionale, statslige, kommunale og private institutioner, at årets influenzavacciner skal målrettes de grupper, som er omfattet af det gratis tilbud om influenzavaccination. Det skyldes, at der i år opleves en ekstraordinær stor efterspørgsel efter at blive influenzavaccineret. Derfor er det nødvendigt at sikre, at vaccinerne bliver brugt til de grupper, som Sundhedsstyrelsen anbefaler bliver vaccineret.

Sundhedsmyndighederne har gjort status over, hvem der er blevet vaccineret indtil nu. Den viser, at mindst 70 % af vaccinerne er anvendt til de grupper, der er omfattet af programmet. Heraf er en af grupperne personer over 65 år:

”Det er rigtig positivt, at 67 % af personer over 65 år er blevet vaccineret mod influenza. De tidligere år er omkring 50 % blevet vaccineret, og vi er rigtig glade for den rekordhøje tilslutning, fordi vaccinen beskytter dem, der er i risiko for at blive alvorligt syge af influenza,” siger Bolette Søborg, konstitueret enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Mulighed for at returnere ubrugte vacciner

Sundhedsmyndighederne arbejder sammen for at sikre, at endnu flere blandt de udvalgte grupper kan få en influenzavaccination i år.

Statens Serum Institut har lige åbnet for bestilling af et mindre lager af influenzavacciner, på ca. 100.000 doser 4-valente influenzavacciner, som de tidligere har tilbageholdt for at sikre, at der var nok vacciner til personer i særlig risiko.

For at sikre en geografisk jævn fordeling af vaccinerne er der sat et loft for bestillingerne af de resterende vacciner, så hver af Statens Serum Instituts godt 3000 eksisterende kunder maksimalt kan bestille 30 vacciner hver. Det er også her nødvendigt, at disse vacciner bliver målrettet de grupper, som er omfattet af Sundhedsstyrelsens anbefalede målgrupper for gratis influenzavaccination.

Derudover har Statens Serum Institut skrevet ud til de virksomheder, der har bestilt vacciner hos dem i år, at virksomhederne kan returnere influenzavacciner, som ikke er afsat til personer omfattet af tilbuddet om gratis vacciner.

Det gælder for kunder, der har mindst 250 antal doser influenzavaccine tilovers. De opfordres til at kontakte Statens Serum Institut (ordre@ssi.dk) for at aftale, hvordan de kan returnere vaccinerne.

Sundhedsstyrelsen har desuden sendt et brev med information om vacciner og muligheden for returnering af vacciner til Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Apotekerforeningen, Danske Lægers Vaccinationsservice, og vaccinationsudbyderne Apovax og Practio.

Brev med information om vacciner