Engelsk

Nordisk pris til strålechef i Sundheds­styrelsen

Mette Øhlenschlæger, enhedschef i Sundhedsstyrelsens enhed for Strålebeskyttelse, får i dag overrakt den såkaldte Bo Lindell-pris på Det Nordiske Selskab for Strålebeskyttelse, NSFS’, konference i Helsinki.

11 JUN 2019

Mette Øhlenschlæger bliver dermed hædret for sin mangeårige indsats på strålebeskyttelsesområdet af sine nordiske kolleger. 

I vedtægterne for Bo Lindell-prisen kan man læse, at den gives til ”en person, som selskabet ønsker at hædre for sine store fortjenester inden for strålebeskyttelsesområdet, ved gennem mange år at have fremmet en god strålebeskyttelse både teoretisk og praktisk eller som i øvrigt har medvirket til at fremme selskabets målsætninger”.

”Jeg er utroligt glad for at modtage denne anerkendelse fra mine nordiske strålebeskyttelseskolleger. Vi har en lang tradition for at deltage i det nordiske samarbejde, og det har en særlig betydning for mig, at det er i netop denne sammenhæng, at jeg får denne anerkendelse, siger Mette Øhlenschlæger.

Med prisen følger et diplom og æren af at holde det første foredrag på konferencen. Emnet er valgfrit inden for strålebeskyttelsesområdet. Titlen på Mette Øhlenschlægers foredrag er ”Making a Difference”. Hun har valgt at fokusere på det, at strålebeskyttelsesområdet er et helt selvstændigt fagområde, med sin egen FN-organisation, IAEA, hvor også det nordiske samarbejde er unikt. 

Mette Øhlenschlæger har været enhedschef for Strålebeskyttelse siden 2007. Hun er cand. Scient. med hovedfag i fysik og bifag i matematik fra Københavns Universitet. Hun har derudover en Ph.D i radioøkologi fra Danmarks Tekniske Universitet og Forskningscenter Risø.