xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Kom til temadage om nye regler for magtanvendelse

Der er vedtaget nye regler for magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Hør om de reviderede regler på temadage over hele landet

05 SEP 2019

Den 1. januar 2020 træder de nye regler for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne i kraft

Reglerne er vedtaget af Folketinget med baggrund i serviceeftersynet af magtanvendelsesreglerne i 2017. Serviceeftersynet viste, at de gældende regler i praksis kan være en barriere for at yde den nødvendige omsorg og beskyttelse over for borgerne i de situationer, hvor gængse socialpædagogiske indsatser ikke slår til. Det kan fx være uklart for personalet, hvad de må gøre som led i den almindelige omsorgspligt, og hvornår der er tale om et indgreb i selvbestemmelsesretten.

Serviceeftersynet viste også, at de nuværende regler ikke giver tilstrækkelig mulighed for, at personalet kan sikre den enkeltes omsorg, værdighed og tryghed for borgere med demens i akutte situationer, fx hvor en borger udsætter sig selv eller andre for fare, ligesom der er behov for, at der i højere grad kan tages hensyn til de øvrige beboere og fællesskabet på plejehjemmene. På den baggrund skelner den nye lovgivning mellem handicap og demens for nogle reglers vedkommende.

10 temadage om de nye magtanvendelsesregler

I forbindelse med de ændrede regler gennemfører Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i samarbejde 10 temadage, der er fordelt geografisk over hele landet.

”Temadagene skal gøre ledere og fagpersoner, der arbejder med personer med nedsat psykisk funktionsevne, klogere på de nye regler, og hvilken betydning det har for dem i deres daglige arbejde. På ældreområdet er det særligt relevant i forhold til borgere med demens. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage og få ny inspiration til deres arbejde,” siger projektleder Berit Soon Olsen fra Sundhedsstyrelsen.

På temadagene vil der både være oplæg om de reviderede regler for anvendelse af magt og om socialpædagogiske metoder, der kan medvirke til at forebygge magtanvendelse. Oplægsholderne vil være repræsentanter fra Social- og Indenrigsministeriet og de to VISO-specialister, Konsulentfirmaet SOPRA og Botilbuddet Kærhuset. Der vil desuden være gruppearbejde om de nye regler med udgangspunkt i konkrete cases og i egne erfaringer.

Praktisk information

Temadagene henvender sig til:

Ledere og fagprofessionelle på kommunale, regionale og private tilbud på handicap- og ældreområdet

Ledere og fagprofessionelle på forvaltningsniveau i kommune og regioner, som er ansvarlige for og involveret i planlægningen og organiseringen af indsatsen for målgruppen.

Du kan tilmelde dig en af temadagene her:

 • Glostrup, 28. oktober 2019:
  https://socialstyrelsen.dk/aktiviteter/handicap/temadag-om-nye-regler-om-magtanvendelse-kbh-glostrup
 • Esbjerg, 11. november 2019:
  https://socialstyrelsen.dk/aktiviteter/handicap/temadag-om-nye-regler-om-magtanvendelse-esbjerg

 • Odense, 14. november 2019:
  https://socialstyrelsen.dk/aktiviteter/handicap/temadag-om-nye-regler-om-magtanvendelse-odense-1

 • Aarhus, 25. november 2019:
  https://socialstyrelsen.dk/aktiviteter/handicap/temadag-om-nye-regler-om-magtanvendelse-aarhus

 • Aalborg, 28. november 2019:
  https://socialstyrelsen.dk/aktiviteter/handicap/temadag-om-nye-regler-om-magtanvendelse-aalborg

 • Holstebro, 13. januar 2020:
  https://socialstyrelsen.dk/aktiviteter/handicap/temadag-om-nye-regler-om-magtanvendelse-holstebro

 • Odense, 16. januar 2020:
  https://socialstyrelsen.dk/aktiviteter/handicap/temadag-om-nye-regler-om-magtanvendelse-odense

 • Skærbæk (Tønder Kommune), 4. februar 2020:
  https://socialstyrelsen.dk/aktiviteter/handicap/temadag-om-nye-regler-om-magtanvendelse-tonder

 • Vordingborg, 25. februar 2020:
  https://socialstyrelsen.dk/aktiviteter/handicap/temadag-om-nye-regler-om-magtanvendelse-vordingborg

 • Aakirkeby, 3. marts 2020:
  https://socialstyrelsen.dk/aktiviteter/handicap/temadag-om-de-nye-regler-om-magtanvendelse-og-andre-indgreb-i-selvbestemmelsesretten

Deltagelse i temadagene er gratis, og der er tilmeldingsfrist 30. september 2019 efter ”først til mølle”-princippet. Dog forbeholdes retten til at sikre en ligelig fordeling mellem ældre- og socialområdet, samt at så mange forskellige tilbud/kommuner som muligt kan deltage.

Lovforslaget om ændrede regler for magtanvendelse m.v., vedtaget d. 23. april 2019

Rapporten ’Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne’