xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tværgående specialfunktioner

Kort specialebeskrivelse

 

Tværgående specialfunktioner omfatter specialfunktioner, der ikke naturligt hører hjemme i et specifikt speciale. Specialfunktionerne varetages i et tværfagligt multidisciplinært team med involvering af forskellige lægefaglige specialer.

Gældende specialevejledning

Placering af specialfunktioner samt krav til varetagelse heraf findes i specialevejledningen

Specialevejledning for tværgående specialfunktioner af den 18. juli 2022

Datoen afspejler den seneste opdatering af specialevejledningen. Ændringer er ofte nye godkendelser eller flytning af funktioner eller matrikler mm., ligesom der kan være tale om mindre redaktionelle ændringer.

Materiale

Opdateret 27 FEB 2023