xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Inspirationsfilm om det gode pårørende­samarbejde

Et godt pårørendesamarbejde kræver løbende dialog og forventningsafstemning mellem pårørende og medarbejdere. I disse fire film præsenteres metoder og tilgange til dialog og forventningsafstemning, som kan inspirere til at huske pårørendes perspektiv i det daglige arbejde i ældreplejen.

Det gode samarbejde med pårørende: Hjemmet som arbejdsplads

I filmen fortæller sosu-assistenten Janie, ansat i Helsingør Kommune, hvilke praktiske hensyn hun tager, når hun går på arbejde i borgerens private hjem. Janie fortæller også om, hvordan hun lytter til og går i dialog med pårørende.

Hør desuden pårørende Mette fortælle, hvordan samarbejdet med hjemmeplejen har fungeret i morens sygdomsforløb.


Det gode samarbejde med pårørende: Inklusion

 
På Skovsminde Plejecenter arbejder ledere og medarbejdere systematisk med inklusion og inddragelse af pårørende. Det gøres med udgangspunkt i personcentreret omsorg og "Blomsten" efter Tom Kitwood.

I filmen fortæller Manja, hvis ægtefælle bor på plejecenteret Skovsminde, om sin oplevelse med personcentreret omsorg og om betydningen af at føle sig inkluderet som pårørende.

Det gode samarbejde med pårørende: Forberedelse på forandringer

 
Filmen viser, hvorfor det er vigtigt at forberede pårørende på svære og uventede situationer. På Fænøsund Ældrecenter arbejder man med at ”være på forkant”, og de pårørende derfor så vidt muligt altid er orienteret ved forandringer i deres næres situation.

I filmen fortæller Nina om, hvordan forberedelse på svære situationer i relation til hendes mand, der boede på plejecenter, har haft betydning for hendes samarbejde med ældreplejen.


Det gode samarbejde med pårørende: Dialog om den sidste tid

 
På Bakkegården Plejecenter er dialog omkring den sidste tid og en værdig død et fælles fagligt fokus.

Hør hvordan medarbejderne bruger metoden ”Perspektivskifte” til systematisk at understøtte gode samtaler med pårørende og løbende forberede pårørende på den sidste tid.

Hør også Nina fortælle om sine overvejelser om den sidste tid med ægtefællen, som boede på plejecenter.

Opdateret 06 SEP 2021