xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Frivillige

Frivillige er en del af hverdagen i mange af landets plejeboliger, og samarbejdet med frivillige kan bidrage til at øge beboernes livskvalitet og mulighed for selvbestemmelse. Få inspiration og råd til frivilligindsatsen her.

Erfaringsopsamling og inspirationsmateriale

Erfaringsopsamlingen er baseret på interviews og feltbesøg på syv plejehjem. Opsamlingen indeholder en lang række gode råd til frivilligindsatsen centreret omkring spørgsmålene

  • Hvordan kan beboernes behov sættes i centrum for frivilligindsatsen?
  • Hvordan rekrutteres frivillige bedst, og hvordan fastholdes de?
  • Hvordan tilrettelægges samarbejdet og rollefordelingen mellem frivillige
    og medarbejdere?
  • Ledelse indadtil over for medarbejderne og udadtil over for de frivillige

Inspiration

Hvordan inddrager andre kommuner frivillige og unge i fritidsjob i ældreplejen? Bliv inspireret her.

Opdateret 20 MAJ 2022