xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demensvenligt samfund

Demensvenlige butikker, offentlige transportmidler og foreningsliv. Det er bare nogle af de steder, man kan sætte ind, når man vil skabe et mere demensvenligt samfund. På denne side kan du læse om nogle af de erfaringer, der er gjort, henimod at skabe et mere demensvenligt samfund.

Erfaringsopsamlingen Demensvenligt samfund – erfaringer, eksempler, ideer

Opsamlingen formidler erfaringer, eksempler og ideer fra projekter, der er støttet af puljen ”Lokale og landsdækkende aktiviteter, der skal understøtte et demensvenligt samfund”. I puljen har der været afprøvet mange forskellige tiltag, som på hver sin måde har bidraget med viden om, hvordan der kan arbejdes med at udbrede viden om demens og understøtte et demensvenligt samfund.

Evaluering af forsøgsordning med befordring af borgere med demens

Tanken var at give mennesker med en demensdiagnose, som bor i eget hjem, mulighed for at få befordring til fritidsformål - herunder besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle tilbud mv.

10 kommuner fik midler fra befordringspuljen.

Opdateret 20 MAJ 2022