xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed

Narkotikasituationen i Danmark - delrapport 3

21 FEB 2024

Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed

Rapporten omhandler stofbrugere indskrevet i stofbehandlingen i Danmark.

Formålet med rapporten er løbende at give opdateret viden om forskellige karakteristika blandt stofbrugerne inden indskrivningen i behandling, samt at følge brugerne i de forskellige behandlingstilbud, der tilbydes.

Rapporten henvender sig til de kommunale stofbehandlingssteder, de professionelle i kommunerne, der arbejder med blandt andet stofforebyggelse og skadereduktion, samt beslutningstagere.

20 sider

Indhold

 • Forord
 • Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge
 • 1 Personer med stofmisbrug i behandling
 • 2 Personer med stofmisbrug indskrevet i behandling
 • 3 Nye i behandling
 • 4 Unge i stofmisbrugsbehandling
 • 5 Personer med stofmisbrug i substitutions- og heroinbehandling
 • 6 Personer med stofmisbrug i behandling i Kriminalforsorgen
 • Referenceliste
 • Tabeloversigt
 • Figuroversigt
 • Supplerende tabeller

Hovedresultater og generelle tendenser

Udviklingen i antal personer indskrevet i stofmisbrugsbehandling

 • I 2022 var 20.781 personer indskrevet i stofmisbrugsbehandling. Det er omtrent samme antal som i 2021, hvor 20.920 personer blev indskrevet i stofbehandling
 • De seneste 10 år, har andelen af personer, der søger behandling med hash som hovedproblem for deres misbrug, været faldende. Denne tendens fortsætter i 2022, hvor 53 pct. af dem der blev indskrevet i løbet af året, opgav hash som hovedstof.
 • 12 pct. af de personer med stofmisbrug, der angav et hovedstof og som blev indskrevet i behandling i 2022 havde opioider som hovedproblem for deres misbrug, hvilket er nogenlunde det samme niveau som i 2021 (12 pct.), 2020 (13 pct.) og 2019 (12 pct.).

Unge under 25 år i stofmisbrugsbehandling

 • Ikke uventet, har unge i stofmisbrugsbehandling et anderledes misbrugsmønster end behandlingspopulationen som helhed. Det er hash og centralstimulerende stoffer som amfetamin og kokain, der dominerer som hovedstof blandt de unge, og færre har heroin som hovedproblem for deres misbrug.
 • Antallet af unge i aldersgruppen 18 til 24, som indskrives i stofmisbrugsbehandling med et opioid, som hovedproblem er steget fra 114 i 2018 til 125 i 2022

Personer som indskrives i stofbehandling for første gang og udvikling i type af substitutionsbehandling

 • Der er i flere år set en stigning i andelen af dem, der indskrives i stofbehandling for første gang, og som angiver kokain som hovedproblem for deres misbrug. Denne tendens ser ud til at fortsætte. I 2022 angav 24 pct. af de nyindskrevne kokain som hovedproblem for deres misbrug. Dette gjaldt for henholdsvis 20 og 19 pct. i 2021 og 2020.
 • 5.719 personer var indskrevet i substitutionsbehandling i 2022 ifølge tal fra Stofbrugere i behandling (SIB), hvilket er lidt færre end i 2021 (5.882 personer) og i 2020 (5.851 personer). Medtages data fra Kriminalforsorgen er det samlede antal personer i substitutionsbehandling på 6.349 i 2022. Metadon dominerer som substitutionsstof sammenlignet med buprenorphin og anden substitution med opiater blandt alle i behandling.
 • Blandt de helt nye i substitutionsbehandling i 2022, og som ikke tidligere har været i behandling og som er i substitutionsbehandling med enten buprenorphin eller metadon, er 69 pct. startet op med buprenorphin og 31 pct. i metadon. I 2021 startede 73 pct. op med buprenorphin og 27 pct. med metadon, og det samme gjaldt for 68 pct. og 32 pct. i 2020.
 • Fra april 2010 og frem til udgangen af december 2022, har der i alt været indskrevet omkring 719 unikke personer i behandling med lægeordineret heroin.