xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Røntgenoptagelser af dyr: Anvendelse af røntgenstråling i veterinærmedicinsk praksis

For fagfolk

08 DEC 2023

Vejledningen har til formål at bidrage til, at reglerne for anvendelse af røntgenapparater i veterinærmedicinsk praksis forstås og anvendes korrekt. Reglerne findes i strålebeskyttelsesloven og Sundhedsstyrelsens to tilhørende bekendtgørelser, se kapitel 19. Reglerne har til formål at sikre, at brug af røntgenapparater er berettiget og optimeret, og at dosis begrænses.

Røntgenoptagelser af dyr: Anvendelse af røntgenstråling i veterinærmedicinsk praksis

62 sider, plus 11 sider bilag

Indhold

 1. Principper for strålebeskyttelse
 2. Ansvarsfordeling
 3. Særlige kompetencepersoner
 4. Personales viden, færdigheder og kompetencer
 5. Strålebeskyttelse ved røntgenoptagelser
 6. Instrukser m.v.
 7. Klassificering af område
 8. Kategorisering af personalet (stråleudsatte arbejdstagere)
 9. Dosisovervågning
 10. Afskærmning og indretning af røntgenrum
 11. Krav til røntgenapparater, anlæg og udstyr
 12. Underretning, tilladelse og registrering
 13. Sikkerhedsvurdering
 14. Fortegnelser
 15. Kvalitetssikring
 16. Afmelding og bortskaffelse
 17. Uheld og hændelser
 18. Tilsyn
 19. Love, bekendtgørelser, vejledninger m.v.
 • Bilag A: Ordliste
 • Bilag B: Opgaver for særlige kompetencepersoner
 • Bilag C: Formler, enheder og omregningsfaktorer

Anvendelse af vejledning

Virksomheden kan forvente, at dens brug af røntgenapparater er i overensstemmelse med reglerne, hvis vejledningens anvisninger følges.

Virksomheden skal kunne dokumentere, at dens brug af røntgenapparater er i overensstemmelse med reglerne, hvis der vælges en anden fremgangsmåde end anvist
i vejledningen.

 

Versioner

Version 1.1: December 2023

I denne udgave af vejledningen er henvisninger til Sundhedsstyrelsens hjemmeside rettet, således at disse stadig er virksomme efter hjemmesidens omstrukturering i november 2023. Enkelte steder har dette givet anledning til konsekvensrettelser i brødteksten, hvor henvisningerne findes. Desuden er der indsat henvisning til Sundhedsstyrelsens forslag til fortegnelser over stråleudsatte arbejdstagere, strålingsgeneratorer og anlæg.

Version 1: Maj 2023

Udgivelsen erstatter Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur fra 2016.

 

Se desuden

Plakater om røntgenfotografering af dyr