xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Retningslinjer for håndtering af abekopper

Retningslinjerne beskriver, hvordan abekopper skal håndteres i det danske sundhedsvæsen.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 24 AUG 2022

Indhold

 1. Om abekopper
 2. Håndtering af patienter med mistænkt abekoppesygdom
 3. Håndtering af person med bekræftet abekoppesygdom
 4. Anbefalinger for vaccination
 5. Håndtering af nære kontakter
 6. Vaccination

Versioner

Version 5.2 (aktuel version): 23. august 2022

Version 5.1: 10. august 2022

 • Præcisering af, at vaccination på andre matrikler end infektionsmedicinsk afdeling va-retages som udefunktion (afsnit 6.3)
 • Tilføjelse vedr. regionernes ansvar for information til borgere i målgruppen vedr. vac-cinationstilbud (afsnit 6.3)
 • Ændring af sygehusafdelinger som kan PEP-vaccinere (afsnit 6.5)

Version 5: 9. august 2022

I forhold til version 4 er der foretaget følgende ændringer:

 • Tilføjelse af nye retningslinjer om forebyggende vaccination til risikogrupper (pre-exposure profylakse, PrEP). Vaccination kan tilbydes til personer med risikoadfærd som øger risikoen for at blive smittet.
 • Udvidelse af case-definition med henblik på at sænke tærsklen for test for abekopper.
 • Ændringer i anbefalinger om infektionshygiejne. Der anbefales bl.a. ikke længere isolation på slusestue med undertryk, og der kan anvendes kirurgisk maske ved kortvarig kontakt til patient, hvor der er mistanke om smitte i stedet for FFP3-maske.
 • Præcisering og ændringer til afsnit om prøvetagning og analyse. Prøvetagning kan foregå på infektionsmedicinske og venerologiske afdelinger, samt kan analyseres af den lokale KMA.
 • Præcisering af anbefalinger for isolation og ophøring af isolation. 

Version 4: 12. juli 2022

I forhold til version 3 er der foretaget følgende ændringer:

 • Gennemgående redaktionelle ændringer, herunder layout og omrokering af afsnit
 • Præcisering af visse forhold vedrørende infektionshygiejne, prøvetagning og visitation
 • Præcisering af, at personer med mistænkt eller bekræftet abekopper kan transportere sig selv til lægeundersøgelse/indlæggelse, men bør så vidt muligt holde afstand til andre, anvende kirurgisk maske og tildække udslættet.
 • Præcisering af definition af, hvornår sundhedspersonale anses for nære kontakter, og at Styrelsen for Patientsikkerhed kan anmode den lokale hygiejneenhed/klinisk mikrobiologisk afdeling om bistand
 • Styrelsen for Patientsikkerhed kan, udover personlig kontaktopsporing, kontakte arrangører af arrangementer, hvor der kan have fundet smitte sted, med generel information om smitterisiko
 • Læger, der har patienter med abekopper i behandling, kan tilbyde at medvirke til anonym kontaktopsporing, såfremt patienten ikke ønsker at medvirke til dette via Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Titel ændret fra Retningslinjer for håndtering af abekopper i Danmark til Retningslinjer for håndtering af abekopper

Version 3: 30. maj 2022

Version 2: 20. maj 2022, kl. 16: Opdateret i forhold til prøvetagningsprocedure

Version 1: 20. maj 2022, kl. 14