xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 1. kvartal 2022

Denne kvartalsrapport viser tal for forløbstiderne i kræftpakkeforløbene i 1. kvartal 2022. Sundhedsstyrelsen kommenterer på data for forløbstiderne, som er opgjort af Sundhedsdatastyrelsen.

ANALYSER 31 MAJ 2022

I kræftpakkeforløbene har Sundhedsstyrelsen anbefalet faglige rettesnore for, hvor lang tid der bør gå, fra en patient starter i udredning til behandling opstartes (standardforløbstider). Konkrete forhold som f.eks. anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt komplicerede sygdomsforløb eller hensyn til patientens eget ønske kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient afviger fra standardforløbstiden.

Resultater for 1. kvartal 2022

Rapporten viser, at størstedelen af patienter i kræftpakkeforløb (81 %) på landsplan blev udredt og behandlet inden for de anbefalede forløbstider i 1. kvartal 2022.

På det regionale niveau er andelen af registrerede forløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden, 87 % i Region Nordjylland, 82 % i Region Syddanmark, 80 % i Region Midtjylland, 80 % i Region Hovedstaden og 76 % i Region Sjælland.

  • 38.047 patientforløb blev registreret med udredning i et pakkeforløb for kræft i 1. kvartal 2022
  • I 9.090 forløb blev kræftdiagnosen bekræftet eller der var fortsat begrundet mistanke om kræft
  • 81 % af alle patienter, der gennemførte et pakkeforløb for kræft i 1. kvartal 2022, kom i behandling inden for Sundhedsstyrelsen fagligt anbefalede forløbstider. Andelen er 4 procentpoint højere end i 4. kvartal 2021.

 

Monitorering af forløbstider på kræftområdet 1. kvartal 2022

 

Se desuden

Se mere hos Sundhedsdatastyrelsen