xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Forebyggelse og behandling af organisk delirium

Retningslinjen giver anbefalinger for afgrænsede nedslagspunkter inden for forebyggelse og behandling af organisk delirium. Retningslinjen er opdateret i 2020, eftersom det blev vurderet, at der var kommet ny evidens på udvalgte emner siden den oprindelige publicering i 2016.

ANBEFALINGER 31 MAJ 2021

Organisk delirium (delirium ved somatisk sygdom) er en akut og alvorlig tilstand, der kan udvikle sig over timer til få dage. Tilstanden forekommer hos akut syge og ses ofte blandt ældre patienter på intensivafsnit og terminale patienter. Patienten bliver konfus, ændrer adfærd og kan udvikle psykoselignende symptomer. Patienterne kan opleve den delirøse tilstand som en yderst skræmmende oplevelse af at blive jagtet, bortført, være indespærret eller på anden måde i livsfare. Patienterne har en markant øget dødelighed, forlænget indlæggelsestid, flere komplikationer under indlæggelsen samt funktionstab, øget plejebehov og nedsat kognitiv funktion i efterforløbet.

Retningslinjens overordnede fokus er at sikre relevant opsporing, forebyggelse og behandling af organisk delirium. En enkelt af anbefalingerne, som omhandler behandling med antipsykotisk medicin, er blevet opdateret, fordi der er kommet ny viden på området.

Retningslinjen giver ikke en udtømmende beskrivelse behandlingsforløbet for organisk delirium, men giver anbefalinger for afgrænsede nedslagspunkter. Retningslinjen kan derfor ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger og forløbsbeskrivelser mv. på området.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium (pdf)

National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium (magicapp.org)

Quick guide

Quick Guide (dansk)

Quick Guide (English)

Versioner

Version 2021 (aktuel version) - beskrivelse fra 31. maj 2021

Version 2016 - beskrivelse fra 15. december 2016

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

B-CAM screeningsark

Fokuserede spørgsmål

PICO spørgsmålene indgår samlet i retningslinjen.

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger 

AMSTAR (2020)

AMSTAR (2016)

AGREE (2016)

Metaanalyser og risk of bias

PICO 2 (2016, pdf)

PICO 2 (2016, RevMan5)

PICO 3 (2016, pdf)

PICO 3 (2016, RevMan5)

PICO 5 (2016, pdf)

PICO 5 (2016, RevMan5)

PICO 6 (2016, pdf)

PICO 6 (2016, RevMan5)

PICO 7 (2020, pdf)

PICO 7 (2020, RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines (2020)

Søgeprotokol for sekundær og primær litteratur (2020)

Søgeprotokoller (2016)

Flowcharts (2020)

Flowcharts (2016)