xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Danskernes rygevaner 2018

Hjerteforeningen, Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen har undersøgt danskernes rygevaner.

ANALYSER 03 JAN 2019

Undersøgelsen er baseret på et repræsentativt udsnit af danskerne i forhold til alder, køn, religion og uddannelse. I alt har 5.017 danskere deltaget i undersøgelsen. Dataindsamlingen er foretaget af TNS Gallup via deres internetpanel i november 2018.

Her på siden fremgår nøgletallene samt frekvens- og krydstabeller fra årets undersøgelse. Når man kigger på frekvens- og krydstabeller fra undersøgelsen, er der flere ting, man bør være opmærksom på: 

  • Undersøgelsen har til formål at give et billede af den danske befolknings rygevaner, og er designet til at beskrive rygevanerne hos befolkningen som en samlet gruppe. Undersøgelsen er derfor meget anvendelig, hvis man ønsker at afdække, hvor mange danskere, der ryger og heraf hvor mange, der ryger mere end 15 cigaretter om dagen (storryger), hvor mange der ryger dagligt, og hvor mange der ryger lejlighedsvist.
  • Undersøgelsen er baseret på ca. 5000 besvarelser. Da størstedelen af undersøgelsens respondenter er mellem 20-60 år, er undersøgelsen bedst til at beskrive den voksne befolkning, mens der f.eks. er betydelige usikkerheder ved tallene for unge-gruppen på 15-19 år, da der er få besvarelser fra denne gruppe.
  • Når antallet af respondenter i en bestemt gruppe, der har svaret på et specifikt spørgsmål, er mindre end 50, vil der være en stor usikkerhed forbundet med et estimat baseret på denne. Sådanne estimater skal derfor tolkes med stor forsigtighed. 

Ovenstående betyder, at undersøgelsen ikke kan anvendes til at afdække rygevaner hos mindre grupper som f.eks. 15-19 årige. Ønsker man at afdække rygevaner blandt ungegruppen (15-19) eller ældregruppen (+60), kræver det derfor, at man har langt flere respondenter i netop disse grupper, som f.eks. Sundhedsprofilen eller Skolebørnsundersøgelsen (HBSC).

Læs nyheden om undersøgelsen: Flere danskere ryger

Spørgsmål til undersøgelsen, herunder spørgsmål om sammenhænge mellem eksempelvis rygehistorik og aldersgrupper eller uddannelsesgrupper, kan rettes til Christina Ersbøll Ross på cher@sst.dk

Nøgletal - Danskernes rygevaner 2018

Frekvenstabeller 2018

Krydstabeller - alle 2018

Krydstabeller - dagligrygere 2018

Krydstabeller - kvinder 2018

Krydstabeller - mænd 2018

Metodenotat - Danskernes Rygevaner 2018