xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Evaluering af satspuljeprojektet: Lær at tackle angst og depression

Kurset ”’Lær at tackle angst og depression”’ er blevet evalueret, og evalueringen viser, at kurset har en positiv effekt på deltagernes angst- og depressionssymptomer, samt på deres tiltro til at kunne håndtere og kontrollere deres symptomer i dagligdagen. Evalueringen viser også, at kurset ikke kan stå alene, men kan være et relevant tilbud, som supplement til de professionelle behandlingstilbud.

EVALUERINGER 23 JUN 2016

Evaluering af satspuljeprojektet: Lær at tackle angst og depression. En randomiseret kontrolleret undersøgelse


Evaluering af satspuljeprojektet: Lær at tackle angst og depression. Delrapport: En kvalitativ undersøgelse


Evaluering af satspuljeprojektet: Lær at tackle angst og depression. Delrapport: En kvalitativ undersøgelse
Evaluering af satspuljeprojektet: Lær at tackle angst og depression. Delrapport: En kvalitativ undersøgelse