xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af håndleds­nære brud

Den nationale kliniske retningslinje for behandling af brud nær ved håndleddet giver evidensbaserede anbefalinger for, hvornår patienterne skal tilbydes operation, og hvilken behandlingsstrategi og genoptræning der bør anvendes efter behandlingen. Retningslinjen skal dermed bidrage til at sikre en ensartet høj kvalitet på tværs af landsdele og sygehuse.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 10 OKT 2014

Den nationale kliniske retningslinje er faglig rådgivning og retter sig primært mod læger indenfor det ortopædkirurgiske speciale. Retningslinjen er desuden relevant for sygeplejersker og læger, der modtager akutte patienter med brud nær håndleddet, samt alle læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter, der i hospitalsregi eller i kommunerne udfører ambulant behandling og genoptræning af disse patienter.

NKR

National klinisk retningslinje: Behandling af håndledsnære brud (distal radiusfraktur) (pdf)

National clinical guideline on the treatment of distal radial fractures (pdf) (English version)

National klinisk retningslinje: Behandling af håndledsnære brud (distral radiusfraktur) (MAGICapp magicapp.org)

Quickguide

Quickguide: Behandling af håndledsnære brud (distal radiusfraktur) (pdf)

Quick guide: Treatment of distal radial fractures (English version) (pdf)

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distal radiusfraktur) (pdf)

Høring

Link til høringsportalen

Baggrundsmateriale

GRADE-evidensprofiler

Evidensprofiler-samlet (pdf)

AGREE II vurderinger

Agree II vurdering, guidelines

AMSTAR vurderinger

AMSTAR vurdering

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

Risk of bias PICO 4

Risk of bias PICO 5

Risk of bias PICO 8

Risk of bias PICO 10

Forest plot PICO 4

Forest plot PICO 5

Forest plot PICO 8

Forest plot PICO 10

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines til NKR: Håndled

Søgeprotokol for NKR Followup

Søgeprotokol for NKR håndled RCT