xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af håndleds­nære brud

Den nationale kliniske retningslinje for behandling af brud nær håndleddet giver evidensbaserede anbefalinger for, hvornår patienterne skal tilbydes operation, og hvilken behandlingsstrategi og genoptræning der bør anvendes efter behandlingen. Retningslinjen skal dermed bidrage til at sikre en ensartet høj kvalitet på tværs af landsdele og sygehuse.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 10 OKT 2014

Den nationale kliniske retningslinje er faglig rådgivning og retter sig primært mod læger inden for det ortopædkirurgiske speciale. Retningslinjen er desuden relevant for sygeplejersker og læger, der modtager akutte patienter med brud nær håndleddet, samt alle læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter der i hospitalsregi eller i kommunerne udfører ambulant behandling og genoptræning af disse patienter.

Retningslinjen er genvurderet i 2017

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2017.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distal radiusfraktur) (pdf)

National clinical guideline on the treatment of distal radial fractures (English version) (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distral radiusfraktur) (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler samlet

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE II

Metaanalyser og risk of bias

PICO 4 (pdf)

PICO 4 forest plot (pdf)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 forest plot (pdf)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 forest plot (pdf)

PICO 10 (pdf)

PICO 10 forest plot (pdf)

Søgestrategi

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for follow-up

Søgeprotokol for RCT