xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af håndleds­nære brud - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 10 OKT 2014

Den nationale kliniske retningslinje er faglig rådgivning og retter sig primært mod læger inden for det ortopædkirurgiske speciale. Retningslinjen er desuden relevant for sygeplejersker og læger, der modtager akutte patienter med brud nær håndleddet, samt alle læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter der i hospitalsregi eller i kommunerne udfører ambulant behandling og genoptræning af disse patienter.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distal radiusfraktur) (pdf)

National clinical guideline on the treatment of distal radial fractures (English version) (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distral radiusfraktur) (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler samlet

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE II

Metaanalyser og risk of bias

PICO 4 (pdf)

PICO 4 forest plot (pdf)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 forest plot (pdf)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 forest plot (pdf)

PICO 10 (pdf)

PICO 10 forest plot (pdf)

Søgestrategi

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for follow-up

Søgeprotokol for RCT