xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

National strategi for sjældne sygdomme

I 2009 tilsluttede Danmark sig en henstilling fra EU's Ministerråd om, at alle EU-medlemslande skulle udarbejde en strategi eller en handlingsplan for sjældne sygdomme med henblik på en styrket indsats over for disse sygdomme.

08 JUL 2014

I 2009 tilsluttede Danmark sig en henstilling fra EU's Ministerråd om, at alle EU-medlemslande skulle udarbejde en strategi eller en handlingsplan for sjældne sygdomme med henblik på en styrket indsats over for disse sygdomme.

Den her foreliggende strategi gør status og indeholder en lang række forslag og anbefalinger i relation til området sjældne sygdomme.

Afsnit

 1. Sammenfatning
 2. Baggrund og kommissorium
 3. Patientgruppens størrelse og karakteristika
 4. Organisering af den sundhedsfaglige indsats
 5. Udfordringer for sygehusvæsenet
 6. Nye diagnostiske og behandlingsmæssige muligheder
 7. Organisering af rehabilitering og andre indsatser i kommunen
 8. Ny struktur på det sociale område efter evaluering af kommunalreformen
 9. Behovet for koordination og sammenhæng i indsatsen
 10. Information og videndeling
 11. Empowerment, patientuddannelse og patientorganisationer
 12. Registre, kliniske databaser og forskning
 13. Uddannelse og kompetenceudvikling
 14. EU-initiative på området sjældne sygdomme
 15. Implementering, evaluering, opfølgning og monitorering
 16. Bilag

121 sider plus 31 sider bilag

 

National strategi for sjældne sygdomme

 

Se desuden

National strategi for sjældne sygdomme - Statusevaluering og anbefalinger til den fremtidige indsats, 2018