xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

TAL OG ANALYSER 14 FEB 2013

Denne prognose belyser det forventede udbud af læger og speciallæger baseret på en fremskrivning til og med 2035. Herudover belyses udviklingen på det lægelige arbejdsmarked i perioden 2001-2011.

Prognosens primære formål er at belyse udviklingen i antallet af læger og speciallæger de kommende år, således at prognosen efterfølgende kan indgå som et væsentligt redskab til at sikre sundhedsvæsenets bemanding.

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035