xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Metoder i familieorienteret alkoholbehandling - om at inddrage partner og børn

PJECER OG BREVE 01 FEB 2009

Et alkoholproblem er ikke et problem, der alene vedrører den, der drikker. Alkoholproblemer påvirker altid de nære relationer, navnlig partner og børn. I Danmark har vi haft en tradition for kun at tilbyde behandling til den person i familien, der drikker. Nu har vi imidlertid dokumentation for, at såvel partner som børn ofte er lige så belastede, som den der drikker. Desuden har vi dokumentation for, at motivationen for at gå i alkoholbehandling og effekten af alkoholbehandlingen er bedre, hvis man tilbyder familieorienteret alkoholbehandling.

Elektronisk udgave