xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Stigmatisering - debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen

01 DEC 2008

Der er tale om stigmatisering, når mennesker pga. karakteristika som køn, hudfarve, fysiske træk, seksuel orientering eller livsstil bliver kategoriseret og stemplet på en måde, så der opstår diskrimination og tab af status, som fører til ringere muligheder for livsudfoldelser.

Det er desværre et velkendt fænomen at fl ygtninge, prostituerede og stofmisbrugere er udsat for stigmatisering, men er mennesker med overvægt, rygere eller sukkersygepatienter også stigmatiserede? Er den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, som har til formål at fremme folks sundhed og trivsel med til at stigmatisere? Det er disse spørgsmål, dette debatoplæg handler om.

Stigmatisering - debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen