xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Familieorienteret alkoholbehandling - et litteraturstudium af familiebehandlingens effekter

VIDEN OG INSPIRATION 31 OKT 2006

Denne rapport beskriver effekten af familieorienterede alkoholbehandlingsmetoder i forhold til alkoholmisbrugerens familie, herunder børnene. Familiebehandlingens effekt på misbrugerens alkoholadfærd inddrages også, idet denne effekt formodes at have afgørende betydning for familiens funktionsniveau. Rapporten redegør desuden for de følgevanskeligheder misbruget kan have for familien, herunder de langtidsfølger det kan have for børn at vokse op i en familie med alkoholmisbrug.

Familieorienteret alkoholbehandling – et litteraturstudium af familiebehandlingens effekter