xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Undervisningsmateriale til videofilmen Det tavse råb

FILM 07 OKT 2004

Sundhedsstyrelsen udgav i 1998 “Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark”, som har dannet grundlag for den særlige indsats på området i perioden 1999-2004. 

I indsatsperioden har Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet arbejdet på at styrke samarbejdet mellem stat, amter, kommuner og det frivillige arbejde som led i opfølgningen af handlingsplanens forslag. Indsatsen har været koordineret af Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, nedsat i tilknytning til de tre ministerier. Blandt de prioriterede områder har været undervisning og vidensformidling.

Som led i arbejdet udgav Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i 2003 et undervisningsmateriale til videofilmen “Det tavse råb”. Materialet er layoutet i en let redigeret udgave:

Målet med undervisningsmaterialet er at viderebringe konkrete erfaringer med intervention i et selvmordsforløb og formidle basal viden om selvmordsadfærd.

Undervisningsmateriale til videofilmen Det tavse råb

Filmen Det tavse råb, 19 minutter (filmcentralen.dk)