xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Radon i danske boliger - kortlægning af lands- amts- og kommuneværdier

10 OKT 2001

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, som dannes af radium, der findes overalt i jorden. På grund af utætheder i fundament og gulvkonstruktion kan radon trænge ind i vore boliger. Meget tyder på at radon i indendørsluften forøger risikoen for lungekræft.

Landsomfattende radonundersøgelse 2001

Undersøgelsen er gennemført af Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS), Forskningscenter Risø samt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Undersøgelsen er finansieret af Sundhedsministeriet.

Materialer

Hovedrapport

Pressemeddelelse

Resume af undersøgelsen

Undersøgelsen er også omtalt i en artikel i bladet Miljø og Sundhed, der udgives af Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter (Formidlingsblad nr. 16, maj 2001)

Læs mere

Amts- og kommuneresultater

Undersøgelsens hovedresultat for enfamiliehuse i amter og tilhørende kommuner:

Københavns og Frederiksberg kommuner

Københavns Amt

Frederiksborg Amt

Roskilde Amt

Vestsjællands Amt

Storstrøms Amt

Bornholms Amt

Fyns Amt

Sønderjyllands Amt

Ribe Amt

Vejle Amt

Ringkøbing Amt

Århus Amt

Viborg Amt

Nordjyllands Amt

Undersøgelsens resultat er et forbedret informationsgrundlag for befolkning, byggebranche samt centrale og lokale myndigheder. Undersøgelsen er samtidig et godt grundlag for en fremtidig indsats for at nedbringe radonniveauet i eksisterende og kommende danske boliger.

Kort over radon i danske boliger