xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nu kan regionerne søge midler til at styrke deres akutte indsatser yderligere

I dag offentliggør Sundhedsstyrelsen en pulje, som kan hjælpe regioner til at styrke deres akutberedskab. Puljen slås op som led i udmøntningen af finanslov 2024.

17 APR 2024

Der skal være mulighed for hurtig hjælp i alle dele af landet ved alvorlig sygdom eller skade. Derfor slår Sundhedsstyrelsen nu en pulje op, der skal hjælpe regionerne med at styrke den akutte indsats.

Puljen, der løber fra 2024 til 2027 og indeholder 273,3 mio. kr. i alt, kan søges af de fem regioner. Midler fra puljen vil have en betydning for arbejdet på det præhospitale område, som omfatter hjælp til akut syge, tilskadekomne eller fødende borgere inden ankomst til et sygehus. Her kan midlerne benyttes til blandt andet kompetenceudvikling, indkøb af flere ambulancer eller opdatering af akutbilernes udstyr. Puljen er en forlængelse af den tidligere akutpulje fra 2022 og skal støtte det gode arbejde, der blev iværksat i den forbindelse.

”Arbejdet med at styrke den akutte indsats i regionerne er allerede godt i gang, efter der i sundhedsaftalen fra 2022 blev afsat midler til området,” siger sektionsleder Karen Geismar, der håber at puljen vil give anledning til at videreudvikle indsatserne:

”Vi håber, at det gode arbejde, vi har set i 2023 og 2024, videreføres, så indsatsen på området styrkes yderligere.”

Akutområdet er i forandring

Tidligere bestod de præhospitale opgaver primært i at transportere patienten til hospitalet. I dag er den præhospitale indsats i højere grad en integrereret del af det samlede sundhedsvæsen, som bidrager til behandling, smertelindring og afkortning af patientens samlede sygdomsforløb. Det betyder at patientens behandling ofte starter så snart hjælpen når frem til et skadested, hos en akut syg patient eller hos en fødende, og derfor har det i højere grad end tidligere betydning for patienten, at der arbejdes på at optimere den præhospitale indsats.

Se puljeopslaget

Læs mere om finanslov 2024