xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye anbefalinger om brug af forebyggende blodfortyndende medicin ved alvorlig og kritisk covid-19 sygdom

Anbefalingerne om forebyggende behandling med blodfortyndende medicin er del af en række nationale kliniske anbefalinger om brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19.

24 JAN 2023

Blodfortyndende medicin (tromboseprofylakse) gives for at forebygge blodpropper hos indlagte patienter med alvorlig eller kritisk covid-19 sygdom, men der har været usikkerhed om der bør anvendes standard dosis (lavmolekylært heparin i profylaktisk dosis) eller højdosis (lavmolekylært heparin i terapeutisk dosis) behandling. De nye anbefalinger rummer både anbefalinger for og imod brug af højdosis behandling afhængig af sværhedsgraden af sygdom.

Til voksne, gravide og ammende med alvorlig covid-19 sygdom med behov for forebyggende blodfortyndende medicin anbefales højdosis behandling. Derimod anbefales det ikke at anvende højdosis behandling til voksne, gravide og ammende med kritisk covid-19 sygdom.

”Der har under covid-19 pandemien været usikkerhed om den optimale dosering af forebyggende blodfortyndende medicin til indlagte patienter med covid-19. På den ene side reducerer blodfortyndende behandling risikoen for blodpropper, men på den anden side øges risikoen for blødninger. Derfor har vi gennemgået de eksisterende kliniske forsøg for at vurdere den rette dosering”, fortæller formand for arbejdsgruppen, Simon Tarp.

Til børn og unge med alvorlig eller kritisk covid-19 sygdom er anbefalingen ikke at anvende højdosis behandling frem for standard dosis behandling, da der generelt er usikkerhed om anvendelsen af forebyggende blodfortyndende behandling til børn og unge, herunder børn og unge med covid-19.

Formålet med anbefalingerne er at forebygge infektion, forebygge sygdom efter smitte eller forebygge alvorlig sygdom med covid-19. Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal støtte de faglige selskabers arbejde med behandlingsvejledninger og dermed sikre robusthed i forhold til en eventuel udvikling i sygdommen.

Målgruppen for de nationale kliniske anbefalinger er personer i sundhedssektoren, der varetager behandling og pleje af patienter med covid-19, herunder læger og sygeplejersker.

NKA: Brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19