xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye redskaber til at styrke borgernes værdighed og trivsel

Videnscenter for værdig ældrepleje har udviklet en lille værktøjskasse med nye redskaber, der kan hjælpe plejepersonale i ældreplejen med at spørge ind til borgerens ønsker, behov og trivsel for at fremme oplevelsen af værdighed i hverdagen.

11 JAN 2023

Midt i en travl hverdag kan det synes uoverskueligt at tage de grundlæggende samtaler med borgeren om trivsel og værdighed. Men de nye samtaleredskaber gør det nemmere at komme i gang og får samtidig borgeren til at føle sig set og hørt. Målet med dem er at fremme værdigheden, trivslen og oplevelsen af hjemlighed i eget hjem hos borgerne.

”Værdighed og trivsel er individuelt. Det, som er betydningsfuldt og opleves værdigt for en borger, er ikke nødvendigvis det samme for en anden borger. Derfor er vi nødt til at spørge den enkelte. Sammen med ledere og medarbejdere fra praksis har vi udviklet redskaber, der kan hjælpe samtaler med borgerne om værdighed og oplevelsen af hjemlighed på vej. Vi håber, redskaberne kan komme til gavn og glæde for både medarbejdere og borgere i ældreplejen”, siger sektionsleder Sara Louise Friis Rose.

Værdighedshjulet

Værdighedshjulet kan bruges i samtalen mellem den borger, som modtager pleje, og hjælperen. Det kan bruges til at dreje snakken ind på vigtige temaer for borgerens trivsel, ønsker og behov hvad enten man bor på plejehjem eller får hjælp i eget hjem.

”Værdighedshjulet er en anledning til at træde et skridt væk fra de daglige plejeopgaver og få en dybere samtale om borgerens trivsel, ønsker og behov. Snakken kan give et godt fundament for at justere eller sætte gang i nogle faglige indsatser, der kan skabe mere trivsel og værdighed for den enkelte borger”, siger sektionsleder Sara Louise Friis Rose.

Værdighedshjulet er inddelt i syv temaer, som for eksempel fællesskab, familie, venner, tryghed og aktiviteter i hverdagen. Som medarbejder i plejen skal man sætte cirka en halv time af til at tage en snak om hjulets syv temaer.

Læs mere og hent Værdighedshjulet

Redskaber til at tale om hjemlighed

Redskaberne kan især bruges i hjemmeplejen til at sætte fokus på borgerens oplevelse af eget hjem og vigtigheden af at føle sig hjemme i eget hjem, når hjemmet samtidig er arbejdsplads for plejepersonalet.

”Ens eget hjem har stor betydning. Hjemmet danner rammen om livet, der leves. Når en borger får hjælp i hjemmet, bliver hjemmet også til en arbejdsplads. Her er det vigtigt at have respekt for borgeren og evt. samboende pårørendes ønsker og behov ift. hjemmet, når hjemmet har flere funktioner. Redskaberne til at tale om hjemlighed sætter fokus på, hvad der har betydning for borgeren i hjemmet og for samarbejdet i hjemmet for på den måde at kunne understøtte at borgeren fortsat føler sig som vært i eget hjem”, siger Sara Louise Friis Rose.

Redskaberne består af:

  • Mit hjem-listen, som er en enkelt oversigt, der giver overblik over forhold, som er vigtige for borgeren, at man ved, når man som medarbejder træder ind i hans/hendes hjem. Medarbejderen gennemgår en række spørgsmål sammen med borgeren, og de udfylder listen i fællesskab.
  • Diamanten, som er et konkret redskab, der synligt udpeger de steder, ting og aktiviteter i hjemmet, som er vigtige for borgeren. Borgeren og medarbejderen taler om de vigtige steder og ting og placerer diamanterne sammen.

Læs mere, og hent redskaberne til at tale om hjemlighed

Hør mere om redskaberne på det webinar, vi holder den 27. februar.

Tilmeld dig her

Find inspiration og vejledning til, hvordan I som plejepersonale kan komme i gang med at bruge redskaberne og høre erfaringerne fra nogle af de ledere og medarbejdere, som allerede bruger redskaberne i deres hverdag på Videnscenter for værdig ældreplejes hjemmeside:

Kom i gang med at bruge Værdighedshjulet

Sådan arbejder I med hjemlighed