xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye anbefalinger til uddannelse af fremtidens speciallæger

Videreuddannelse af speciallæger skal ændres for at kunne imødekomme de behov, som befolkningen vil have de næste tyve år. Anbefalingerne er nu sendt i høring frem til den 16. august.

19 JUN 2023

Flere mennesker lever i dag længere med sygdomme og følgerne heraf. Særligt for hjertesygdom, kræft, diabetes og lidelser i bevægelsesapparatet har de seneste årtiers udvikling givet bedre behandling. Den positive faglige udvikling skal fastholdes og samtidig skal sundhedsvæsenet kunne håndtere, at mange mennesker fremover vil leve længe med kroniske sygdomme.

”Sundhedsvæsenet står over for en række udfordringer, der stiller særlige krav til, hvad kommende speciallæger skal kunne for at møde patienternes behov. Formålet med at ændre lægernes videreuddannelse er at give speciallægerne de kompetencer, der passer til den kommende befolkning og sygdomsmønstre. Hensigten er at modernisere den lægelige videreuddannelse, så fremtidens speciallæger får tilstrækkelig faglig bredde til at kunne forholde sig til en stor del af patienternes sygdomsudfordringer,” siger enhedschef Claus Malta Nielsen.  

Målet med anbefalingerne er, at den lægelige videreuddannelse bidrager til:

  • Alsidighed – at flere læger får større bredde i deres kompetencer 
  • Fleksibilitet – en mere fleksibel uddannelse, og at læger mere fleksibelt kan løse opgaver
  • Faglighed – læger udvikler kompetencer, der betyder, at behandlingskvaliteten er høj

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet forslagene til anbefalinger med bred inddragelse af repræsentanter fra lægevidenskabelige selskaber, regioner, Lægeforeningen og relevante offentlige myndigheder. Der er afholdt workshop med patientforeninger, som også deltaget i Sundhedsstyrelsens midtvejskonference i 2022 om revisionen af den lægelige videreuddannelse sammen med kommunerne. Mere end 100 personer og organisationer har deltaget i arbejdet.

Rapporten med anbefalinger til fremtidens lægelige videreuddannelse kan findes på høringsportalen:

Høring af anbefalinger til ændringer af den lægelige videreuddannelse

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt på sundhedsområdet