xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny hjemmeside samler viden inspiration og erfaringer med afstigmatisering af psykisk lidelse

Hvad gør man, når ens ven eller kollega får en psykisk lidelse, og hvordan finder man håbet, når det er allermest svært? Det og meget mere finder du på ny hjemmeside for EN AF OS indsatsen i Sundhedsstyrelsen.

21 SEP 2023

Psykisk sygdom er en udfordring for folkesundheden. Det anslås, at der i Danmark er omkring 580.000 mennesker, som har en psykisk sygdom. Faktisk rammes en af fem danskere af psykisk sygdom i løbet af et år, og det er derfor mere udbredt, end mange tror.

At leve med en psykisk lidelse er ofte forbundet med fordomme og myter, og stigmatiseringen kan spænde ben for at få et meningsfuldt liv, f.eks. at få tilknytning til arbejdsmarkedet eller deltage i sociale aktiviteter. Det kan også forhindre, at mennesker kommer i behandling i tide, da der er risiko for, at man ikke søger den nødvendige hjælp af frygt for at blive stemplet.

Fakta, viden og gode råd fører til mindre stigmatisering

Mange af os ved ikke nok om livet med psykisk lidelse, og det vilkår har stor betydning for både pårørende og mennesker med psykiske lidelser. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen en ny hjemmeside, hvor borgere og fagpersoner kan finde udgivelser, film, gode råd, personlige fortællinger om livet med psykisk lidelse og værktøjer til at modvirke stigmatisering og diskrimination.

”Siden 2011 har EN AF OS-indsatsen opbygget stor viden og erfaring om hvordan man kan reducere stigmatisering. En del af materialerne er blevet revideret, og er flyttet med sammen med nyt og mere målrettet indhold. Den nye hjemmeside afspejler også, at EN AF OS-indsatsen er en integreret del af Sundhedsstyrelsen. Vi håber, at hjemmesiden fortsat kan inspirere til at fremme åbenhed og mindske den afstand, der fører til stigmatisering, fordomme og social udelukkelse,” siger Maja Bæksgaard Jørgensen, sektionsleder i Forebyggelse og Ulighed.

En initiativ under 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed

Den ny hjemmeside er blevet til som en del af Sundhedsstyrelsens initiativer under Regeringens 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed. Her er en række indsatser under udvikling i et samarbejde på tværs af kommuner, regioner og Bolig- og Socialstyrelsen m.fl. Indsatserne skal skabe bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser.

På den nye hjemmeside sst.dk/en-af-os kan borgere og fagpersoner blandt andet finde viden og materialer om:

  • Metoder til afstigmatisering
  • Selvstigmatisering
  • Forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdspladsen
  • Dialogværktøjer til sundhedsprofessionelle i somatikken
  • Afstigmatiserende kommunikation
  • Personlige fortællinger om recovery, håb og livet med psykisk lidelse
  • Dialogværktøjer til fagpersoner i socialpsykiatrien
  • Lærings- og undervisningsmateriale til unge

 

Om Landsindsatsen EN AF OS

Formålet med Landsindsatsen EN AF OS er at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark og gøre livet bedre for alle ved at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser.

 

Overordnet arbejder EN AF OS således for at øge danskernes viden om livet med psykisk sygdom, mindske den afstand, der fører til stigmatisering, fordomme og social udelukkelse og skabe større forståelse for psykisk sygdom i skoler, på arbejdspladser og alle andre steder, hvor hverdagslivet udfolder sig.

 

EN AF OS er på nationalt niveau forankret i Sundhedsstyrelsen og på regionalt niveau i PsykInfo.

 

Se mere på sst.dk/en-af-os