xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Den kommunale akutfunktion skal kunne hjælpe borgere med specialiseret sygepleje i alle landets kommuner

Alle kommuner skal nu have en akutfunktion. Akutfunktionen kan tilbyde pleje og behandling til borgere med akut opstået sygdom, men som ikke har behov for at blive indlagt på sygehus, samt til borgere der udskrives fra sygehus og har behov for en særlig sygeplejefaglig indsats.

28 SEP 2023

Meget pleje og behandling foregår allerede i dag udenfor sygehusene, og fremover kan flere borgere med fordel få gavn af en indsats fra den kommunale akutfunktion. Her har personalet særlige kompetencer og erfaring med at pleje og behandle syge borgere udenfor sygehusene, i forløb der ofte er uafklarede og komplekse.


”Borgere, der bliver ramt af sygdom eller oplever forværring i symptomer, har ikke altid bedst af at blive indlagt på sygehuset. I nogle tilfælde er det mest hensigtsmæssigt for borgeren at blive i nærmiljøet, eventuelt i deres eget hjem, og modtage pleje og behandling der. Her kan akutfunktionen gå ind og hjælpe. For at sikre at borgere i hele landet kan få dette tilbud, er det nu et krav, at alle kommuner har en akutfunktion”
, siger sektionsleder Line Riddersholm.

Indsatsen i den kommunale akutfunktion skal indeholde rådgivning fra og tæt samarbejde mellem sygehus, almen praksis og den øvrige kommunale sygepleje
Akutfunktionens målgruppe og indsatser er beskrevet i Sundhedsstyrelsens opdaterede rapport: ”Kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner”. Her er også fokus på, hvordan der kan sikres en høj kvalitet på tværs af kommuner med brug af data fra både sygehus, almen praksis og kommune. De kan blandt andet give et fælles grundlag for at kunne videreudvikle akutfunktionen, så den løbende kan tilpasses i takt med ændrede behov.

”Der er behov for ensartede, sundhedsfaglige indsatser af høj kvalitet på tværs af landets kommuner, og derfor stiller kvalitetstandarderne krav til sygeplejefaglige indsatser, og hvordan de skal tilrettelægges. De opdaterede krav skal bidrage til en omstilling til det primære sundhedsvæsen, hvor flere borgere kan modtage behandling og pleje i eller tæt på eget hjem. En forudsætning for, at det kan lykkes, er et tæt samarbejde og rådgivning mellem den kommunale akutfunktion og specialister på sygehus samt almen praksis ”, siger sektionsleder Line Riddersholm.

Rapporten ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner” er en opdatering af Sundhedsstyrelsen anbefalinger for kvalitet i akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje fra 2014, samt Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner fra 2017. Opdateringen er en opfølgning på den politiske aftale fra maj 2022 om sundhedsreformen, hvor Sundhedsstyrelsen fik ansvaret for at revidere de eksisterende kvalitetsstandarder.

Læs mere om de opdaterede krav og anbefalinger til de kommunale akutfunktioner