xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Personer med et svært nedsat immunforsvar bliver nu tilbudt en 3. dosis COVID-19 vaccine

Udvalgte personer med et svært nedsat immunforsvar vil blive tilbudt vaccination med et 3. stik COVID-19 vaccine. De personer, der tilbydes tidlig revaccination, er personer, som har en sygdom, eller får behandling mod en sygdom, som rammer de dele af immunforsvaret, der normalt reagerer på en vaccine.

30 AUG 2021

Det drejer sig først og fremmest om personer med visse typer ondartede blod- og knoglemarvsygdomme, personer, der er organtransplanterede, personer i dialyse og personer, der har fået behandling med særligt immunsupprimerende lægemidler eller har været i aktiv kemoterapi i løbet af 2021. Den samlede liste fremgår af Sundhedsstyrelsens retningslinje.

”Langt de fleste personer med et nedsat immunforsvar forventes at være godt beskyttet mod et alvorligt forløb med COVID-19, når de er færdigvaccinerede. Men personer med et svært nedsat immunforsvar har en meget nedsat eller manglende effekt af vaccinen. Derfor vil de nu blive tilbudt et 3. stik for at booste deres immunrespons og dermed beskytte dem mod et alvorligt forløb af COVID-19,” forklarer Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

”Vi har lavet en detaljeret liste over, præcis hvilke borgere, der er omfattet af det nye tilbud, så forhåbentlig kan langt de fleste borgere selv se, om de er omfattet. For de kender deres egen sygdom eller behandling. De vil alle være i et forløb på et sygehus, og det er også den behandlende læge på sygehuset, der visiterer, altså indstiller, hver enkelt borger inden for kriterierne til det tredje vaccinestik,” siger Helene Probst.

Hun understreger, at ingen som udgangspunkt behøver kontakte egen læge med henblik på tredje stik. Hvis sygehuslægen har vurderet det relevant for den enkelte, vil man modtage en invitation i ens e-Boks, som man kender det fra det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19. Hvis man mod forventning ikke har hørt noget inden for de kommende par uger, kan man evt. kontakte den sygehusafdeling, hvor man normalt er tilknyttet. Man kan også tale med den behandlende læge på sygehuset om det, næste gang man er til kontrol.

”Selve vaccinationen kommer til at foregå i vaccinationscentrene, hvor man vil blive vaccineret med en 3. dosis mRNA vaccine fra enten BioNTec-Pfizer eller Moderna,” siger Helene Probst.

Der skal være gået mindst en måned siden andet stik, før man kan få det tredje, og man skal gerne have det inden 9 måneder efter andet stik. Størrelsen på dosis vil være den samme som i det vanlige vaccinationsprogram.

Grundig information til patienter og pårørende

Sundhedsstyrelsen er i gang med at udarbejde supplerende information om vaccination, målrettet den gruppe, som nu vil blive tilbudt et 3. stik.

”Det er meget vigtigt for os at sørge for, at borgerne er grundigt informerede om det tilbud, de modtager. Og ikke mindst i dette tilfælde, hvor vi tilbyder et 3. stik, selvom de to vacciner i vaccinationsprogrammet endnu ikke er godkendte til et 3-stiks-forløb. Det skal borgeren naturligvis have at vide, inden de beslutter sig for at sige ja tak – og det skal både være i form af skriftligt materiale, som vi udarbejder, og samtidig skal de på vaccinationsstedet sikre, at borgeren har læst og forstået materialet,” siger Helene Probst.

Pårørende til personer med svært nedsat immunforsvar bør sørge for at blive vaccineret.

Endelig er det vigtigt for alle, uanset om man har fået vanlig vaccinationsprogram eller om man fået et 3. stik, at man husker de smitteforebyggende råd om at blive hjemme, hvis man er syg, at vaske hænder og holde afstand og huske at lufte ud.

Sundhedsstyrelsens retningslinje for, hvem der tilbydes tidlig revaccination med et 3. stik, er baseret på en gennemgang af den evidens, der foreløbig er på området, samt rådgivning fra faglige eksperter.

Sundhedsstyrelsen er i gang med at vurdere, om der er større grupper i befolkningen, der skal tilbydes et 3. stik. Det vil formentlig i første omgang være nogle af de ældre aldersgrupper, som også blev vaccineret først. Det er en forudsætning for en bred revaccinationsindsats, at vaccinerne godkendes af den europæiske lægemiddelmyndighed til brug for et 3. stik.

Anbefalinger vedrørende revaccination mod COVID-19 af personer med svært nedsat immunforsvar

Gå til spørgsmål og svar om 3. vaccinedosis til udvalgte personer med svært nedsat immunforsvar