xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nu kan du tilmelde dig Sundheds­styrelsens psykiatrikonference

Vær med til at høre de faglige anbefalinger til Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en 10-årsplan om fremme af mental sundhed og indsatser for mennesker med psykiske lidelser.

15 DEC 2021

Sundhedsstyrelsen offentliggør i samarbejde med Socialstyrelsen snart Fagligt oplæg til en 10-årsplan om fremme af mental sundhed og indsatser for mennesker med psykiske lidelser. Oplægget er det første af sin slags i Danmark, som favner både mental sundhed og psykisk lidelse, ligesom den går på tværs af sundhedsområdet og socialområdet. Målet med det faglige oplæg er at forbedre mental sundhed og livskvaliteten for mennesker med psykisk mistrivsel og mennesker med psykiske lidelser. Oplægget indeholder en række anbefalinger til et fagligt løft af indsatsen over de næste ti år, og udgangspunktet er, at alle indsatser skal ske i respekt for det enkelte menneskes ønsker og valg. 

I forlængelse heraf afholder Sundhedsstyrelsen en konference om udfordringer og muligheder i indsatsen til mennesker med psykiske lidelser. Der vil være en bred deltagelse og mange forskellige perspektiver på tværs af sundheds- og socialområdet. 

Udover at Sundhedsstyrelsen præsenterer det faglige oplæg, vil dagen bestå af forskellige oplæg samt to paneldebatter. Oplæggene vil centrere sig om følgende temaer:
Velkomst ved Sundhedsminister Magnus Heunicke og Social- og Ældreminister Astrid Kragh

  • Udfordringer i indsatsen i dag
  • Internationale erfaringer med at løfte indsatsen til mennesker med psykiske lidelser
  • Erfaringer med løft af andre faglige områder
  • Forskning og faglighed 
  • Afstigmatisering
  • Mental sundhedsfremme
  • Indsatsen til børn og unge 
  • Indsatsen til dem med sværest psykisk sygdom og meste komplekse sociale problemstillinger

Konferencen finder sted den mandag den 17. januar på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København,
Amager Boulevard 70, 2300 Kbh. S

Målgruppen for konferencen er politikere, beslutningstagere og ledere i kommuner og regioner og øvrige organisationer på området. 

Læs programmet 

Tilmelding - Fysisk og virtuel konference

Der vil være mulighed for både fysisk og virtuel deltagelse. Der vil selvfølgelig blive taget højde for eventuelle smitteforebyggende tiltag. Fysisk deltagelse koster 400 kr. og virtuel deltagelse koster 200 kr., du vil få tilsendt et individuelt login. 

Tilmeldingsfrist er 6. januar.

Du kan tilmelde dig her