xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Har du svaret på, hvordan du har det?

Indsamlingen af svar til Danmarks største undersøgelse af befolkningens sundhed ”Hvordan har du det?” er i fuld gang. I de kommende to uger modtager de borgere, der endnu ikke besvaret skemaet, en version af skemaet på papir. Håbet er, at det får de sidste til at sende en besvarelse.

15 APR 2021
Over 300.000 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år fik i februar et spørgeskema i e-Boks. Skemaet er til den største undersøgelse af befolkningens sundhed i Danmark: ”Hvordan har du det?”. Skemaet sendes ud hvert fjerde år. De mange svar gør det muligt at se på udviklingen i befolkningens sundhed. Det er fjerde gang, at undersøgelsen bliver foretaget.

”Vi er ved at afslutte undersøgelsen og er glade for, at så mange har valgt at svare på undersøgelsen. Det vil vi gerne takke for. Samtidig håber vi, at de, der endnu ikke har svaret, vil benytte sig af muligheden. Der er stadig mulighed for at svare, hvis man har fået et skema i e-boks og i de kommende uger også pr. brev. Undersøgelsen er rigtig vigtig både for sundhedsindsatserne i kommunerne, regionerne og også for vores arbejde nationalt”, siger enhedschef Niels Sandø.

Det helt særlige ved undersøgelsen er, at den bliver gennemført i alle kommuner og regioner på samme tid. Derfor bliver den brugt både nationalt og lokalt til at følge sundhedsudviklingen og til at rette opmærksomheden derhen, hvor problemerne findes.

”Det er de fem regioner og Statens Institut for Folkesundhed, der udsender og indsamler besvarelserne. Så hold øje med, om du får et skema tilsendt herfra i løbet af de kommende to uger”, opfordrer Niels Sandø, og fortsætter ”Unge mænd har en lavere svarprocent end andre dele af befolkningen, og vi vil jo også gerne kunne følge med i deres overordnede sundhed ligesom i resten af befolkningen. Så opfordringen til at svare på skemaet rettes både til unge mænd og alle andre, der har modtaget spørgeskemaet. ”

Næsten 160.000 danskere har allerede valgt at svare på spørgsmål om deres sundhed, trivsel og sygdom. Det betyder, at der er et solidt og repræsentativt materiale at arbejde videre med. Målet er at komme op på eller over de 183.372 besvarelser, der kom ind i 2017.