xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyg uplanlagt vægttab hos svage ældre

Sundhedsstyrelsen holder webinar om forebyggelse af uplanlagt vægttab den 16. juni kl. 12-15.

03 JUN 2021

Webinaret præsenterer erfaringerne fra Sundhedsstyrelsens inspirationsbank "Bedre måltider til ældre"

”Vi glæder os til et spændende webinar, hvor vi skal blive klogere på, hvordan vi kan forebygge uplanlagt vægttab hos svage ældre. Det er tænkt til både køkken- og plejepersonale, der er interesserede i emnet og gerne vil vide mere om, hvordan der arbejdes med mad, måltider og ernæring rundt omkring i kommunerne både centralt og ude i praksis,” siger sektionsleder Helle Stentoft Dalum. 

På webinaret præsenteres der cases fra Dansk selskab for Patientsikkerheds projekt "I sikre hænder", der har undersøgt om man kan forebygge uplanlagt vægttab hos svage ældre i hjemmeplejen og på plejehjem, hvis man går systematisk og konkret til opgaven.

Frederiksberg, Aarhus og Sønderborg Kommune fortæller om deres erfaringer fra projektet. Her kan du blive klogere på, hvordan vægte, nyt porcelæn og køkkenpersonalets deltagelse i plejens tavlemøder konkret har gjort en forskel for de ældres vægtstatus.

På webinaret vil ph.d. stipendiat Sussi Friis Buhl også fortælle om sin forskning i +80 åriges proteinindtag, og hvordan personalet i ældreplejen kan bruge deres viden om raske ældres manglende proteinindtag strategisk for eksempeil i de forebyggende hjemmebesøg.

Se programmet her og tilmeld dig en spændende eftermiddag:

Webinar: Forebyg uplanlagt vægttab hos svage ældre

Det er gratis at deltage.

Se desuden: