xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Gode råd til praktiserende læger, der visiterer patienter til test for COVID-19

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet informationsmateriale om test for COVID-19 til læger i almen praksis. Det indeholder blandt andet vejledning til, hvordan lægerne kan give patienter svar på deres test.

08 APR 2020

Formålet med at teste for COVID-19 er at stille en diagnose, at kunne starte nødvendig behandling, og at forebygge smittespredning. 

Test for COVID-19 foregår enten ved, at man tager en podning fra svælget eller laver et sug fra luftrøret (trachealsug). Prøvematerialet analyseres i en PCR-test. I Danmark tager man test fra svælget på ikke-indlagte patienter ved hjælp af en vatpind. Hvis symptomerne stammer fra øvre luftveje, er viruskoncentrationen højest i svælget. Hvis patienterne derimod har symptomer fra nedre luftveje (pneumoni), benytter man prøvemateriale opsamlet ved et sug i de dybere luftveje. For at opnå højest mulig følsomhed (sensitivitet), skal svælgtesten bruges hos personer med øvre luftvejssymptomer og udføres af trænede prøvetagere.

”Foreløbige opgørelser peger på, at svælgtesten bliver mest præcis, hvis den bliver udført tidligt i forløbet, når de første symptomer opstår. Det vil sige inden for de første 5-7 dage, hvor der er symptomer fra øvre luftveje, alment ubehag, hovedpine, muskelsmerter og evt. tør hoste. Testen kan dog ikke vise smitte umiddelbart efter eksponering, og man skal derfor ikke foretage en test på grund af mistanke om smitte, hvis der ikke er relevante symptomer,” siger overlæge Marie Louise Schougaard Christiansen fra Sundhedsstyrelsen. 

Testens følsomhed afhænger både af graden af symptomer hos patienten og det opsamlede prøvemateriale. På baggrund af nuværende oplysninger mener man, at PCR test for COVID-19 er i stand til at identificere 90-95% af smittede, mens der er meget lille risiko for, at en rask person fejlagtigt bliver diagnosticeret med COVID-19 (under 1%). 

Læger kan bruge Sundhedsstyrelsens informationsmateriale, når de skal videregive testresultater til deres patienter. Desuden skitserer informationsmaterialet, hvilken information der skal formidles vedrørende nære kontakter til patienter, der er testet positiv for COVID-19, behandlingsansvaret og hvilke personer, der ikke skal testes.

I takt med at vi får ny viden om COVID-19, vil informationsmaterialet blive tilpasset.

Information om PCR test for COVID-19 til almen praksis (Bemærk - denne publikation blev fjernet i oktober 2020)