xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Positive erfaringer med vederlagsfri rygestopmedicin sammen med rygestoptilbud

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort resultaterne fra en evaluering af en rygestoppulje målrettet særlige grupper. Evalueringen viser, at 75 procent af de deltagere, der har modtaget vederlagsfri rygestopmedicin, er røgfri ved kursusafslutning, og 50 procent er stadig røgfri efter 6 måneder.

02 JAN 2019

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort resultaterne fra en evaluering af en rygestoppulje målrettet særlige grupper. Evalueringen viser, at 75 procent af de deltagere, der har modtaget vederlagsfri rygestopmedicin, er røgfri ved kursusafslutning, og 50 procent er stadig røgfri efter 6 måneder. 

Alle kommuner har som en del af udmøntningsaftalen på Kræftpakke IV modtaget satspuljemidler til at udlevere vederlagsfri rygestopmedicin til en gruppe af borgere, der samtidig følger et kommunalt rygestoptilbud. Det er denne pulje, som Sundhedsstyrelsen nu offentliggør en evaluering af. 

Vederlagsfri rygestopmedicin er medicin, der nedsætter rygetrangen, og hvor en del af udgiften dækkes af for eksempel kommunen. Borgere, der modtager vederlagsfri rygestopmedicin, er ofte mere nikotinafhængige end resten af gruppen, der deltager i et kommunalt rygestopforløb. 

”Evalueringen viser, at tildelingen af vederlagsfri rygestopmedicin øger sandsynligheden for, at borgeren er røgfri seks måneder efter at have gennemført kommunens rygestopforløb. Det er i god tråd med forskningen, der viser, at den mest effektive vej til røgfrihed er kombinationen af professionel rygestoprådgivning og rygestopmedicin” siger specialkonsulent Hanne Vibjerg fra Sundhedsstyrelsen. 

Evalueringen, der er foretaget af Rambøll for Sundhedsstyrelsen, viser blandt andet, at borgere, der modtager vederlagsfri rygestopmedicin, er mere tilbøjelige til at gennemføre rygestopforløbet, sammenlignet med andre deltagere på de kommunale rygestopforløb. 75 procent af modtagerne af vederlagsfri rygestopmedicin er røgfrie ved forløbets afslutning. Efter seks måneder er andelen, som stadig er røgfri, 50 procent. Til sammenligning viser Rygestopbasens seneste års-rapport, at 39 % af hele gruppen, der deltager i et kommunalt rygestopforløb, var røgfri ved 6 måneders opfølgningen i 2017. 

”Hvis vi vil øge ligheden i sundhed i Danmark, skal vi øge antallet af borgere, der holder op med at ryge. Vi ved, hvad der virker i forhold til at sikre, at flere borgere bliver røgfrie,” siger Hanne Vibjerg og fortsætter:

”Sundhedsstyrelsens anbefaling er, at kommunen sikrer, at mindst 5 % af kommunens borgere, som ryger, hvert år benytter et professionelt tilbud om hjælp til rygestop.” 

Rygning og passiv rygning er årsag til de fleste kræfttilfælde i Danmark, og begge er en væsentlig faktor, når vi ser på ulighed i sundhed. Forskning viser, at strukturel og målrettet forebyggelse samt let adgang til kvalitetssikrede rygestoptilbud i kombination med rygestopmedicin er afgørende for at reducere antallet af personer, der får kræft, væsentligt.

Læs evalueringen her

Læs mere om puljen her

Pressehenvendelser: 

Faglige spørgsmål til evalueringsrapporten: Sundhedsstyrelsen, Tlf.: 72 22 85 10, E-mail: presse@sst.dk
Spørgsmål til sundhedsministeren: tlf.: 21 32 47 27, e-mail: pressevagt@sum.dk