xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vil du skabe bedre information om transpersoner?

Ny pulje skal styrke informationen om transpersoner i Danmark.

05 NOV 2019

Blandt de, der møder transpersoner i deres hverdag, er der et stort behov for øget information om området. Det gælder både pårørende og sundhedspersonale, men også personer uden for det sundhedsfaglige miljø, som fx undervisere.  

Midlerne fra puljen skal bruges til initiativer, der kan styrke informationsindsatsen i relation til transpersoner. Formålet er at sætte bredt ind med initiativer, der kan udbrede viden og forskning på området, og på den måde være med til at aflive myter og sikre et fordomsfrit møde mellem transpersoner og befolkningen. 

”Initiativerne skal have fokus på at give mere information til de personer, der møder transpersoner i deres hverdag. Det kan for eksempel være den pårørende eller familien til en transperson, der, uanset alder, kan have brug for mere information eller rådgivning om udredning, behandling og hjælp til at støtte eksempelvis sit barn med deres kønsidentitet”, forklarer centerchef i Sundhedsstyrelsen Camilla Rathcke.

Det kan også dreje sig om øget information til professioner uden for det sundhedsfaglige miljø for eksempel pædagoger og lærere, som har behov for mere viden om transpersoner, og transkønnede børns udvikling og behov for støtte.

Fælles for informationsindsatserne er, at de skal være med til at skabe forståelse, dialog og åbenhed om transkønnethed.

Blandt ansøgerne til puljen vil der blive udvalgt 1-2 projekter, der kan få midler til at udarbejde initiativer til øget informationsindsats. Projekterne må gerne være samarbejdsprojekter.

Puljen ”Øget informationsindsats i relation til transpersoner” er ét at initiativerne fra regeringens LGBTI-handlingsplan. Der er afsat 1,2 millioner kroner til projektet i perioden 2019-2021.

Information om puljen