xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Patienter med hjertesygdom eller mistanke herom venter stadig længe

Sundhedsstyrelsen overvåger udredningen for hjertesygdom og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet. Tallene for 1. kvartal 2018 viser, at der fortsat er udfordringer med at overholde udredningsretten, og at der er lang ventetid på enkelte undersøgelser og behandlinger.

09 JUL 2018

Sundhedsstyrelsen overvåger udredningen for hjertesygdom og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet. Tallene for 1. kvartal 2018 viser, at der fortsat er udfordringer med at overholde udredningsretten, og at der er lang ventetid på enkelte undersøgelser og behandlinger.

”Det er vigtigt, at patienter med mistanke om hjertesygdom ikke skal vente i lang tid, før de kan blive undersøgt og behandlet for deres tilstand. For nogle patienter er operation den rette behandling og vil i mange tilfælde kunne forbedre både funktionsevnen og livskvaliteten væsentligt. Lang ventetid på operation betyder desværre også, at patienten langt senere kommer i gang med rehabilitering, som skal hjælpe patienten tilbage til et normalt liv”, siger sektionsleder Astrid Nørgaard.

Sundhedsstyrelsens opgørelse for 1. kvartal 2018 viser, at udredningsretten på landsplan overholdes for 76 procent af patienterne, mens den i Region Sjælland kun bliver overholdt for 43 procent af patienterne. I Region Sjælland har der desuden været en faldende tendens siden 1. kvartal 2017. ”Udredningsretten er en patientrettighed, der skal sikre, at patienterne tilbydes udredning inden for 30 dage.

Sundhedsstyrelsen forventer, at regionerne overholder denne patientrettighed i alle patientforløb. Vi har derfor været i dialog med Region Sjælland om årsagen til den manglende overholdelse af udredningsretten” siger Astrid Nørgaard.

Sundhedsstyrelsens opgørelse viser desuden, at der fortsat er lange ventetider for en stor andel af patienterne. Mere end hver femte patient ventede mere end 30 dage på KAG (en røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer). Ventetiden på KAG er særlig lang i Region Sjælland, hvor halvdelen af patienterne ventede 30 dage eller længere.

De lange ventetider til hjerteoperationer, som sås i 4. kvartal 2017 i Region Hovedstaden, er fortsat lange i 1. kvartal 2018, hvor fire ud af fem patienter venter 30 dage eller mere på hjerteklapoperation, og en ud af fire patienter venter 30 dage eller mere på CABG (bypass-operation).

Astrid Nørgaard fortæller, at Sundhedsstyrelsen har drøftet udfordringer og mulige løsninger med Region Hovedstaden: ”Vi har tydeliggjort overfor Region Hovedstaden, at de skal nedbringe de lange ventetider til hjerteklapoperation og bypass-operation. De lange ventetider til hjerteklapoperation skyldes især forberedelse af patienterne til operation, og her tager regionen nu initiativ til at sætte det i system, så patienterne kan komme hurtigere til operation. Desuden har regionen informeret os om, at ventetiden til bypass-operation nu er faldende”.

Om hjerteovervågningen

Sundhedsstyrelsen offentliggør overvågningsdata kvartalsvist for hjerteområdet.

Overvågningen af hjerteområdet har fokus på tre parametre, som er:

  • i hvilken grad udredningsretten bliver overholdt for patienter med hjertesygdomme
  • ventetiderne til invasiv diagnostik og til behandlingen for udvalgte hjertesygdomme 
  • regionernes overholdelse af reglerne for maksimale ventetider for visse iskæmiske hjertesygdomme

Sundhedsstyrelsens ”Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet, 1. kvartal 2018”