xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

First 1000 Days - Nordisk ministerråd

"First 1.000 days” er et tværnordisk projekt, der blev lanceret i forbindelse med Islands formandskab af det Nordiske Ministerråd i 2019, og afsluttes med en konference i juni 2023.

Projektet har fokus på fremme af mental sundhed i livets første 1.000 dage, talt fra undfangelsen af. Målet med projektet er at indsamle nordisk viden, identificere succesfulde praksisser og dele erfaringer, som andre kan få gavn af, samt at identificere praksis, der har behov for yderligere forskning og dermed bidrage til en voksende viden i de nordiske lande om fremme af spædbørns og småbørns mentale sundhed. Projektet består af en kortlægning af praksis i de nordiske lande og en gennemgang af de mest relevante metoder og redskaber der benyttes i praksis, relateret til arbejdet med mental sundhed. Projektet er ledet af Sundhedsdirektoratet i Island.

Det endelige produkt består af politiske anbefalinger om, hvordan man bedst understøtter en sund følelsesmæssig udvikling blandt små børn og sikrer, at hvert barn får den bedst mulige start på livet.

Link til Policy Recommendations

Læs opsamling og opmærksomhedspunkter fra workshoppen fra First 1000 days

The First 1000 Days in the Nordic Countries: A Situation Analysis

Sundhedsstyrelsen har bidraget til Nordisk ministerråds rapport om hvordan landene i norden arbejder med at fremme mental sundhed i livets første 1.000 dage – fra graviditet til barnets to-årsalder. Overordnet viser rapporten, at de nordiske lande har stærk infrastruktur og universelle sundhedsydelser og sociale tjenester, der giver omfattende folkesundhedsmæssige fordele og social sikkerhed. De forebyggende svangre- og børneydelser er veletablerede systemer, der er gratis og tilgængelige for alle familier, og der er målrettede tilbud til sårbare og udsatte familier. Der lægges vægt på at sikre kontinuitet i pleje og personlig service, og på at etablere et varmt og tillidsfuldt forhold mellem sundhedspersonale og forældre. Og endelig kan det fremhæves, at de nordiske lande alle har veletablerede, universelt tilgængelige pasning- og dagtilbud. Alt sammen rammer der har stor betydning for barnets mentale sundhed. Rapporten peger også på mulighederne for at styrke arbejdet med den mentale sundhed yderligere både i graviditeten, i forbindelse med forældre / barn tilknytningen, i dagtilbud samt ved en øget opmærksomhed på at identificere risikofaktorer for dårlig mental sundhed hos kommende forældre, nybagte forældre og barnet.

Læs The First 1000 Days in the Nordic Countries: A Situation Analysis

The First 1000 Days in the Nordic Countries: Psychosocial Interventions and Psychological Test: A review of the Evidence Nordisk Ministerråd

Formålet med denne rapport er at give et overblik og en kort systematisk gennemgang af de psykosociale interventioner og psykologiske tests, der oftest anvendes i de nordiske lande i løbet af de første 1000 dage af et barns liv, inklusive den prænatale periode og barnets første to år. Til dette formål har hvert land informeret om de interventioner og tests, der oftest blev brugt til målgrupperne (dvs. børn og forældre fra graviditet til de første to leveår). Gennemgangen resulterede i i alt 63 interventioner og 33 tests. Resultaterne afslører, at selv om der er et stort antal interventioner og tests til rådighed for målgrupperne, var evidens for deres effektivitet eller psykometriske egenskaber ofte mangelfuld eller utilstrækkelig. Rapporten peger derfor på at det er vigtigt, at forskningsindsatsen styrkes i Norden for at styrke evidensgrundlaget for de interventioner og instrumenter, som praktikere er afhængige af, for at vurdere og understøtte mental sundhed for nordiske børn og familier i denne kritiske periode i deres liv.

Læs The First 1000 Days in the Nordic Countries: Psychosocial Interventions and Psychological Test: A review of the Evidence Nordisk Ministerråd

Opdateret 27 JAN 2022