xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ungeundersøgelse 2018

01 SEP 2018
Publiceringen af Den Nationale Sundhedsprofil for 2017 viste, at flere danskere end hidtidigt døjer med psykisk mistrivsel, og at tendensen er særligt fremtrædende blandt unge i aldersgruppen 15-25 år. Med inspiration herfra gennemførte EN AF OS i september 2018 Ungeundersøgelsen i EN AF OS-panelet.