xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Somatisk Personale

01 MAR 2018
Undersøgelsen er udført i 2018 blandt somatisk personale for at undersøge denne faggruppes erfaringer med stigmatisering af personer med en psykisk lidelse. Undersøgelsen spørger både ind til egne holdninger og oplevelser samt gennerelle erfaringer blandt fagfæller.