xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Temaaften om personlighedsforstyrrelse - ængstelig evasiv personlighedsstruktur

Arrangeret af Randers bibliotek og PsykInfo Midt, Region Midtjyllands psykiatriske informationscenter

Personlighedsforstyrrelsen, ængstelig evasiv personlighedsstruktur er en af de hyppigst forekomne diagnoser inden for dette felt. Når man har denne personlighedsstruktur, vil man have tendens til at være følsom over for afvisning og kritik, hvilket skaber en frygt for at knytte sig til andre. Det gør også, at man har en vedholdende stræben efter anerkendelse og følelsesmæssig varme fra andre. En fagperson vil føre os ind i diagnosen og fortælle om symptomer og behandling, og Simone vil fortælle om, hvordan hun oplever sit liv med diagnosen.

Oplæg af:
Fagperson
Simone Hammer, ambassadør i EN AF OS

Pris for deltagelse: 50 kr.