xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Workshop om metoder inden for den personcentrerede omsorg

Denne workshop klæder jer på til at arbejde med omsorg og pleje ud fra den personcentrede tilgang. Målgruppen er ledere og medarbejdere i ældreplejen.

Formålet med workshoppen er at give deltagerne et grundlæggende kendskab til, hvad personcentreret omsorg er både i teori og praksis. Dermed får I også et fælles sprog og fundament på tværs af personale- eller ledelsesgruppen.

Målet med workshoppen er, at deltagerne opnår:

  • viden om personcentreret omsorg og perspektiver i forhold til arbejdet med værdighed i ældreplejen
  • redskaber og metoder til at identificere muligheder og udfordringer i forhold til at skabe endnu mere værdighed i egen praksis
  • et fælles udgangspunkt for arbejdet med personcentreret omsorg i ældreplejen.

Indhold og tilrettelæggelse

Workshoppen varer som udgangspunkt 3,5 time inkl. pauser.

I en vekselvirkning mellem korte oplæg og praktiske øvelser gennemgår vi videnscentrets modeller inden for personcentret omsorg som fx ”Trivselskarret ” og ”Isbjerget”.

Gennem fælles refleksion sikrer vi en fælles forståelse for, hvordan borgerens ønsker og behov bliver definerende for, hvordan et møde og en opgave kommer skal planlægges og udføres hos jer.

Målgruppe

Målgruppen for workshoppen er enten medarbejdere og ledere med direkte borgerkontakt – gerne på tværs af vagtlag og organisatoriske enheder. Workshoppen kan fx afholdes i forbindelse med et arbejdsseminar, en lokal temadag eller som led i en fokuseret indsats på tværs af faggrupper. Vi forventer, at der er 20-40 deltagere, og at ledelsen er repræsenteret med mindst to ledere. Workshoppen kan også holdes for studerende på sosu-skoler.

Sådan søger I

Er du interesseret i at booke os til en workshop, skal du bruge kontaktformularen nedenfor. Her gør du kort rede for, i hvilken sammenhæng workshoppen skal indgå. Vi ringer jer herefter op med henblik på gensidig forventningsafstemning. 


Send den udfyldte kontaktformular til: vaerdighed@sst.dk.

Vi behandler henvendelser, efterhånden som vi modtager dem. Vi prioriterer henvendelser fra jer, der netop har gennemgået et af vores korte rådgivningsforløb, eller som har fået påbud fra Ældretilsynet ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Derudover prioriteres førstegangshenvendelser.

Ved mange henvendelser kan der forekomme ventetid. Dette vil I blive informeret om, hvis det er aktuelt.

Opdateret 24 FEB 2023