xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Workshop om at arbejde i et komplekst arbejdsfelt i ældreplejen

Kom bagom forråelse og psykologisk tryghed på denne workshop, som også gør jer i stand til at udpege og handle på faresignalerne. Workshoppen er rettet mod ledere og medarbejdere i ældreplejen.

Hvordan påvirkes vi af at arbejde i høj kompleksitet? Og hvordan vi kan lære at identificere tegn på afmagt og forråelse for at kunne forbygge det og tage vare på både trivsel, kvalitet og værdigheden over for borgeren og de pårørende? Formålet med workshoppen er at øge bevidstheden om kompleksiteten i ældreplejen og at inspirere til, hvordan I kan håndtere kompleksitet og tegn på forråelse.

Workshop rettet mod ledere og medarbejdere

På workshoppen får I viden om, hvordan man bliver påvirket af omsorgsarbejdet, og I bliver i stand til at udpege tegn på afmagt og forråelse, både hos jer selv og kollegaer, samt at forebygge afmagt og forråelse.

Workshop rettet mod ledergrupper

Vi stiller skarpt på, hvilke krav det stiller til lederen at arbejde i et komplekst arbejdsfelt, og hvilken rolle psykologisk tryghed spiller. Sammen reflekterer vi over, hvordan vi skaber rum i hverdagen til at tale om komplekse problemstillinger – også i dokumentation eller på tværs af vagtlag/afløsere mm.

Indhold og tilrettelæggelse

Workshoppen varer som udgangspunkt 3,5 time inkl. pauser.
Workshoppen er tilrettelagt, så den består af korte oplæg og praktiske øvelser, der tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag. Forud for workshoppen afholder vi et kort møde med jer, hvor konteksten, formålet, målgruppe mv. med workshoppen tydeliggøres.

Målgruppe

Målgruppen for workshoppen er enten medarbejdere og ledere med direkte borgerkontakt eller ledergrupper. Workshoppen kan fx afholdes i forbindelse med et arbejdsseminar, en lokal temadag eller som led i en fokuseret indsats på tværs af faggrupper. Vi forventer, at der er 20-40 deltagere, og at ledelsen er repræsenteret med mindst to ledere. Workshoppen kan holdes for studerende på sosu-skoler.

Sådan søger I

Er du interesseret i at booke os til en workshop, skal du bruge kontaktformularen nedenfor. Her gør du kort rede for, i hvilken sammenhæng workshoppen skal indgå. Vi ringer jer herefter op med henblik på gensidig forventningsafstemning. 

Send den udfyldte kontaktformular til: vaerdighed@sst.dk.

Vi behandler henvendelser, efterhånden som vi modtager dem. Vi prioriterer henvendelser fra jer, der netop har gennemgået et af vores korte rådgivningsforløb, eller som har fået påbud fra Ældretilsynet ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Derudover prioriteres førstegangshenvendelser.

Ved mange henvendelser kan der forekomme ventetid. Dette vil I blive informeret om, hvis det er aktuelt.

Opdateret 24 FEB 2023