xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Netværk

Er du leder i ældreplejen og har deltaget i forløb med vores Værdighedsrejsehold eller på diplommodulet? Så følg op sammen med andre ledere og boost dit lederskab af en værdig ældrepleje.

Videnscenter for værdig ældrepleje har et tilbud om værdighedsnetværk for ledere og andre faglige nøglepersoner i privat og offentlig ældrepleje, der har deltaget i forløb med vores Værdighedsrejsehold eller er i gang med og har taget diplommodulet i faglig ledelse.

Ledernetværk

Værdighedsnetværket for ledere er et forum for at holde fast i og understøtte lokalt lederskab i det fortsatte arbejde med faglighed og værdighed i den kommunale og private ældrepleje.

Målet er sammen at forankre og forfine læring, erfaringer og refleksioner fra deltagelse i vores aktiviteter, dvs. fra forløb med Værdighedsrejseholdet og fra diplommodul i faglig ledelse og værdighed i ældreplejen. Sideløbende med dette tilbud opfordrer vi til at danne lokale netværk indenfor eller på tværs af kommuner.

Værdighedsnetværket for ledere faciliteres af konsulenter fra Værdighedsrejseholdet sammen med andre kolleger fra Videnscentret.

Temaer for ledernetværk

I 2024 fastholder vi fokus på den faglige ledelse af en værdig ældrepleje ved i foråret at tage afsæt i analysen fra november 2023, som VIVE har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen:

Faglig ledelse af ældreplejen

Ved efterårets møde fortsætter vi temaet med fokus på Sundhedsstyrelsens analyse:

Ufaglærte i ældreplejen

med fokus på lederskab af relationsarbejdet og kommunikation. Værdigheds- konsulenterne Maria Tønnersen og Conni Vahl vil fortsat facilitere netværksdagen i Vestdanmark, mens Hanne Jensen og Karen Rosenkrantz faciliterer dagen i Østdanmark.

På netværksdage udveksler vi selvfølgelig erfaringer og refleksioner i et fortroligt rum. Egne oplevelser af rolleforventninger og erfaringer med at styrke arbejdet med værdighed ”fra-leder-til-leder” med drøftelser, korte oplæg og øvelser med refleksioner i mindre grupper og plenum indgår på netværksdagene. Se mere om programmet for dagene, når vi inviterer til tilmelding.

Temaerne for møderne i 2022 og 2023 var: 

Adgang til netværk og møder

Målgruppen for netværksaktiviteter er ledere og andre faglige nøglepersoner i den offentlige og private ældrepleje, der har deltaget i forløb med Værdighedsrejseholdet og på vores diplommoduler.

Vi sender derfor direkte invitationer til hvert netværksmøde pr. mail - med link til tilmelding via nemTilmeld.dk.

Videnscentret har de seneste år holdt halvårlige møder på flere lokationer rundt i Danmark, og vi fortsætter endnu et år. I 2024 bliver der holdt to halvårlige møder i hhv. Vest- og Østdanmark. De to næste og sidste i år bliver i Aarhus den 3. oktober - og i København den 2. oktober. 

Netværksmøderne er som udgangspunkt heldagsmøder med fysisk fremmøde og fuld forplejning. Deltagelse er gratis. 

Bliver du forhindret på dagen, er det muligt at tilmelde en lederkollega eller anden nøgleperson i værdighedsarbejdet på din arbejdsplads.

Kontakt

Har du spørgsmål og kommentarer til at deltage, så skriv gerne til vaerdighed@sst.dk.

Måske kunne du også være interesseret i:

Diplommodul om faglig ledelse

Forløb med Værdighedsrejseholdet

Opfølgnings- og læringsforløb

Opdateret 07 MAJ 2024