xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Diplommodul

Vil du have redskaber til at lede forandringer og forbedringer, der kan styrke værdigheden i jeres ældrepleje? Meld dig til et af de gratis diplommoduler, som vi sammen med Act2learn på UCN tilbyder flere steder i landet.

Er det svært at få plads til at arbejde med værdighed i jeres dagligdag? Eller kender du til omsorgstræthed og en hård tone blandt dine medarbejder eller kolleger? Vi har sammen med Act2learn på UCN udviklet et diplommodul på den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Modulet giver dig redskaber til at lede forandringer og forbedringer, der kan styrke værdigheden i jeres ældrepleje.

Målgruppe

Diplommodulet er for dig, der er leder, mellemleder, udviklingsansvarlig eller nøgleperson på ældreområdet. Du arbejder fx på plejehjem, i hjemmeplejen, på midlertidige ophold eller i aktivitetscenter. Modulet er også for dig, der er medarbejder disse steder, og som har en særlig rolle i eller ansvar for faglige udviklingsopgaver i tæt samarbejde med ledelsen.

Indhold

På modullet bliver du klædt på til at gå forrest i de forandringer, du sammen med medarbejdere eller ledelseskolleger sætter i gang, og som skal skabe større værdighed i jeres ældrepleje. Det sker bl.a. med et gennemgående arbejde med forbedringsmodellen. Du får også redskaber til at:
  • se nærmere på din ledelsesfaglige rolle og tilgang til medarbejderen
  • lede og facilitere refleksion i daglige mødeflader og læringsrum
  • forebygge omsorgstræthed og hård tone blandt medarbejdere
  • arbejde med personcentreret ledelse af medarbejdere som udgangspunkt for borgernes trivselskabe en åben kultur for læring, hvor medarbejderne føler sig trygge i at dele og drøfte gode erfaringer, men også udfordringer i relation til værdig ældrepleje.
Læs mere om modulets indhold

Opbygning og forløb

Modulet består af syv undervisningsdage og er tilrettelagt, så du hele tiden arbejder med at omsætte teorier til praksis. Du vælger derfor en forandring fra din egen praksis, som du arbejder med gennem hele forløbet, og som også danner grundlag for din afsluttende eksamen. 

Diplomet kan tages som en selvstændig efter- og videreuddannelse eller indgå i en fuld diplomuddannelse.

Hvor og hvornår?

Diplommodulet udbydes i efteråret 2023 i Middelfart og Viborg. 

Tilmeld dig

Du kan læse mere om diplommodulet og tilmelde dig på UCN Act2learns hjemmeside

Måske kunne du også være interesseret i:

E-læring Rejsehold Workshops Temadage Netværkssiden

Opdateret 19 MAJ 2022