xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Analyse af faglig ledelse i ældreplejen

Videnscenter for værdig ældrepleje har fået gennemført en undersøgelse af faglig ledelse i ældreplejen. Den viser blandt andet, at god faglig ledelse forudsætter en høj grad af psykologisk tryghed, og at den faglige ledelsesopgave ikke alene udføres af formelle ledere .

VIDEN OG INSPIRATION, ANALYSER 28 NOV 2023

Undersøgelsen afdækker faglig ledelse i ældreplejen og kommer med bud på:

  • Hvordan forstås og praktiseres faglig ledelse af ledere i ældreplejen?
  • Hvilke forudsætninger skaber god faglig ledelse i ældreplejen?
  • Hvilke vilkår påvirker ledernes muligheder for at udøve faglig ledelse i ældreplejen?

Undersøgelsens resultater bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og medarbejdere med ledelsesansvar i hjemmeplejen og på plejehjem i 11 kommuner. I alt har 209 besvaret spørgeskemaet. Desuden bygger undersøgelsens resultater på 11 uddybende interviews.

Rapporten henvender sig til alle på ældreområdet, som ønsker indsigt i faglig ledelse i en værdighed i ældreplejen. Rapporten er udarbejdet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Indhold
Hovedresultater
Baggrund og kontekst
Forståelse og praktisering af faglig ledelse
Forudsætning for faglig ledelse
Vilkår for faglig ledelse
Konklusion

Hent analysen