xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Korte konsultationsforløb

Har I brug for sparring inden for værdighed i ældreplejen? Vi tilbyder gratis korte konsultations- og rådgivningsforløb til kommuner og private leverandører på ældreområdet.

På et kort konsultations- og rådgivningsforløb går vi sammen med jer på opdagelse i jeres praksis. Formålet er, at vi sammen undersøger og udfolder en problematik eller udfordring, som I er optaget af, og derfra finder handlemuligheder og forbedringstiltag, der kan bidrage til den værdige ældrepleje.

Målgruppe 

Forløbet er primært målrettet forvaltninger, bestyrelser og ledere i den kommunale eller private ældrepleje. Deltagere kan være ældrechefer, sundhedschefer, områdeledere, ledere fra plejehjem, plejecentre, hjemmeplejeenheder eller lignende enheder, udviklingsmedarbejder og bestyrelsesmedlemmer.

Det centrale er, at deltagerne har ansvar for at sætte rammen og understøtte medarbejdernes og organisationens arbejde med værdig ældrepleje. Medarbejdere med en anden funktion eller faglighed kan inddrages i forløbet, hvis det vurderes relevant. 

Rådgivningen sker med udgangspunkt i en systemisk narrativ tilgang. Det betyder, at vi sammen går på opdagelse i jeres praksis og er nysgerrige på, hvordan I kan nå jeres ønskede mål.

 

Det korte konsultationsforløb foregår gennem en faciliterende proces og består af:

 

  • Et indledende møde af ca. ½-1 times varighed, hvor formål og ønskede mål afklares
  • Et skræddersyet faciliterende møde af ca. 3 timers varighed med målgruppen
  • Et skriftligt notat fra Videnscenteret efterfølgende, med forslag og inspiration til fremadrettede handlinger og indsatser.
 Efter behov vil der være mulighed for en opfølgende samtale.

Eksempler på forløb

Nedenfor ser du eksempler på formålene bag en række tidligere forløb. Vi har tidligere:

  • afdækket aktuelle udfordringer og muligheder hos ansøger
  • sammen udviklet en plan for det videre arbejde med forbedringstiltag
  • inspireret og rådgivet til organisatorisk udvikling ud fra behov og muligheder
  • givet konsultation om den videre proces efter påbud fra Ældretilsynet
  • inspireret og rådgivet om muligheder for kompetenceudvikling
  • rådgivet om Videncentrets øvrige aktiviteter og tilbud

Sådan søger I

Søg om et kort konsultations- og rådgivningsforløb ved at udfylde og sende kontaktformular - se og hent den via link:

Kontaktformular til korte konsultations- og rådgivningsforløb (PDF)

Kontaktformular til korte konsultations- og rådgivningsforløb (Word)

Send den udfyldte kontaktformular til:  vaerdighed@sst.dk 

Vi behandler ansøgningerne, efterhånden som vi modtager dem. Forløbene bliver gennemført i den rækkefølge, som ansøgningerne er blevet behandlet, medmindre der aftales et senere tidspunkt. Vi prioriterer henvendelser fra jer, der har fået påbud fra Ældretilsynet ved Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Måske kunne I også være interesserede i:

Forløb med Værdighedsrejseholdet

Forløb med Demensrejseholdet Temadage og webinarer Workshops og faglige oplæg Implementerings- og læringsforløb Netværk

 

Opdateret 20 JUN 2022