xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Redskaber og kompetenceudvikling

Med vores kompetenceudvikling og redskaber kan du – eller I – blive klædt på til at skærpe fokus på livskvalitet og trivsel hos den enkelte borger.

Vores kompetenceudvikling og redskaber er bygget på den personcentrerede tilgang, som ser mennesker som unikke og sætter deres individuelle behov og ønsker i centrum i plejen.

E-læring

Med e-læringsmodulet Værdighed i praksis får du redskaber til at arbejde med værdighed, trivsel og medbestemmelse i alle opgaver med borgeren. På vores e-læringsplatform finder du også moduler om lytte-spørge-teknik og metoden Perspektivskifte, som også er relevante i mødet med borgeren. Modulerne er gratis og tager mellem 30 og 40 minutter. Når du har oprettet din profil, får du adgang til modulerne.

Værdighedsredskaber

Vi har udviklet en række redskaber, som bl.a. kan bruges til at opnå en bedre forståelse af den enkelte borgers ønsker og behov og derigennem hjælpe med at øge livskvaliteten og trivslen for den enkelte.
Opdateret 04 JUL 2022