xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Viden om

Hvilke ældre er særligt i risiko for at blive ramt af ensomhed, og hvordan tilrettelægger man bedst sine ensomhedsindsats? Bliv klogere her, hvor du finder vores nyeste udgivelser om ensomhed.

Der findes ikke nogen entydig forklaring på, hvad der medfører ensomhed. Men vi ved, at tre faktorer kan øge risikoen for ensomhed, nemlig:

  • livssituationer, der skaber særlig sårbarhed (fx at miste, dårligt helbred, at blive tilflytter eller at få en syg ægtefælle)
  • strukturelle faktorer (fx at være enlig, at være uden for arbejdsmarkedet inden pension eller dårlig økonomi)
  • individuelle faktorer (fx negative forventninger, oplevelse af magtesløshed eller oplevelse af manglende sociale kompetence).

Samarbejde på tværs af kommuner, private aktører og civilsamfund er en stor gevinst for ensomhedsforebyggelsen. Hvordan aktørerne hver især bidrager, og samarbejdet gribes an, er noget af det, du kan blive klogere på i udgivelserne nedenfor. 

Du kan også blive klogere på, hvordan I opsporer de ensomme ældre, hvordan I kommer fra opsporing til konkrete aktivitetstilbud, og hvilke erfaringer og bedste praksisser andre har gjort sig i forhold til at tilrettelægge ensomhedsindsatser.


Opdateret 20 MAJ 2022