xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kompetenceudvikling

Vi har en lang række praksisnære kompetenceudviklingstilbud inden for demens både for dig som medarbejder og leder.

Implementerings- og læringsforløb

Som kommune kan I søge om at deltage i et af vores implementerings- og læringsforløb, som skal støtte jer i at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder med borgere.
 

Forløb med demensrejseholdet

Et forløb med demensrejseholdet er et praksisnært forløb for plejepersonalet ledet af en af vores rejseholdskonsulenter.

Diplommodul

Er du leder eller medarbejder i ældreplejen, kan du søge om at deltage på det gratis diplommodul ”Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i den borgernære ældrepleje – set i et dobbeltperspektiv.”

Undervisningsmateriale

Vi har udviklet et undervisningsmateriale, som fx kan bruges på fællesmøder, personalemøder og lignende. Materialet består af en serie slides og en animationsfilm om, hvordan I kan arbejde med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder.

E-læring

Med e-læringsmodulet Værdighed i praksis får du redskaber til at tænke værdighed, trivsel og medbestemmelse ind i alle opgaver med borgeren. Modulet er gratis og tager ca. 40 minutter. Når du har oprettet din profil, får du adgang til modulet foruden en række andre gratis e-læringmoduler.

Opdateret 05 JUL 2022