xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Unges brug af og forældres perspektiv på røgfri nikotin

To rapporter, der undersøger unges holdninger til røgfri nikotin og forældres holdninger og viden i forhold til produkterne. Rapporterne er udarbejdet af COWI på vegne af Sundhedsstyrelsen.

ANALYSER 02 JUN 2022

Unges forbrug af røgfri nikotin

En kvalitativ undersøgelse af 15-24 åriges forbrug af røgfrie tobaks- og nikotinprodukter

Rapporten undersøger 15-24-åriges indtag af (røgfri) nikotin.

Formålet var at få viden om

 1. hvordan de unge italesætter røgfrie tobaks- og nikotinprodukter
 2. omfanget af brugen af røgfrie tobaks- og nikotinprodukter, herunder hvorfor, hvornår og hvordan de unge bruger produkterne.

Desuden bliver det undersøgt, hvorfor nogle unge fravælger produkterne.

Datagrundlaget udgøres af fem fokusgruppeinterviews og 85 vox-pops 1 blandt unge fra 15 uddannelsesinstitutioner. I alt er 242 unge på tværs af landet interviewet i forbindelse med undersøgelsen. 37 unge er interviewet ved fokusgruppeinterviews, mens 205 unge er interviewet ved vox-pops.

Unges forbrug af røgfri nikotin

Afsnit

 1. Resume og konklusion
 2. Abstract
 3. Undersøgelsens baggrund og grundlag
 4. Italesættelsen af røgfrie nikotinprodukter
 5. Unges nikotinforbrug

 

 

Forældres perspektiver på røgfri nikotin

En kvalitativ undersøgelse af forældres perspektiver på røgfrie tobaks- og nikotinprodukter

Rapporten undersøger forældres perspektiver på røgfrie tobaks- og nikotinprodukter.

Formålet med undersøgelsen var at få viden om

 1. forældres viden om røgfrie tobaks- og nikotinprodukter
 2. forældres kendskab og holdning til børn og unges nikotinforbrug
 3. hvorvidt der er dialog om cigaretter og røgfrie tobaks- og nikotinprodukter mellem forældre/barn, forældre/skole og/eller forældrene imellem.

Datagrundlaget udgøres af interviews med 27 forældre, der har børn i 6.-9.klasse. Undersøgelsen viser, at der ikke er forskelle på forældrenes perspektiver som følge af hverken forældrenes køn, deres børns køn eller deres børns alder.

Forældres perspektiver på røgfri nikotin

Afsnit

 1. Resume og konklusion
 2. Abstract
 3. Undersøgelsens baggrund og grundlag
 4. Viden om årsag til brug af røgfrie tobaks- og nikotinprodukter
 5. Kendskab og holdning til børn og unges brug af røgfrie nikotinprodukter
 6. Dialog om produkterne